Αγοράστε προϊόντα

Μπορώ να χρησιμοποιήσω διαφορετική μάρκα φορτιστή για τις μπαταρίες eneloop;

Συνιστούμε πάντα να φορτίζετε τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες eneloop με φορτιστή eneloop ή Panasonic. Ωστόσο, οι περισσότεροι φορτιστές άλλων κατασκευαστών μπορούν επίσης να φορτίσουν τις μπαταρίες eneloop, αν και δεν μπορούμε να εγγυηθούμε τη βέλτιστη φόρτιση και λειτουργία των μπαταριών eneloop, καθώς οι προδιαγραφές αυτών των φορτιστών είναι ελαφρά διαφορετικές, αναλόγως τον κατασκευαστή.
Οι φορτιστές Panasonic/eneloop είναι ειδικά σχεδιασμένοι για να ταιριάζουν με τα χαρακτηριστικά των μπαταριών τους, προκειμένου να μεγιστοποιείται η απόδοσή τους. 

Πιθανά προβλήματα λόγω χρήσης φορτιστή άλλου κατασκευαστή:

  1. Επαναλαμβανόμενη υπερφόρτιση των μπαταριών => Διαρροή και συντόμευση της διάρκειας ζωής τους
  2. Ανολοκλήρωτη φόρτιση μπαταριών => Διαρροή και συντόμευση της διάρκειας ζωής τους
  3. Επιδείνωση της κατάστασης των ακροδεκτών λόγω μη φυσιολογικής θερμότητας => Συντόμευση διάρκειας ζωής των μπαταριών

FAQ Satisfaction

How helpful was this answer for you?
Loading...
Thank you for your support.
Can I use a different brand charger for my eneloop batteries?
Περισσότερες πληροφορίες για τον τρόπο χρήσης των φορτιστών μας