Αγοράστε προϊόντα

Μπορώ να αντικαταστήσω τις μπαταρίες Ni-Cd με μπαταρίες Ni-MH;

  1. Για συσκευές χωρίς λειτουργία φόρτισης

Λόγω του ίδιου επιπέδου ονομαστικής τάσης (1,2V), μπορούν να χρησιμοποιηθούν Ni-MH αντί για Ni-Cd.
Στην περίπτωση αυτή, χρησιμοποιήστε φορτιστή για τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες Ni-MH που διαθέτετε.

Ωστόσο, όταν χρησιμοποιείτε συσκευές που απαιτούν περισσότερες από μία επαναφορτιζόμενες μπαταρίες, δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν μπαταρίες Ni-Cd και Ni-MH ταυτόχρονα, λόγω των διαφορετικών χαρακτηριστικών αποφόρτισης που έχουν.
Στην περίπτωση αυτή, ο τύπος και η χωρητικότητα όλων των μπαταριών πρέπει να είναι ίδια. 

  1. Για συσκευές με λειτουργία φόρτισης για επαναφορτιζόμενες μπαταρίες Ni-Cd

Οι μπαταρίες Ni-MH δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν αντί για μπαταρίες Ni-Cd, καθώς οι Ni-MH θα φθαρούν γρήγορα επειδή θα φορτίζονται υπό συνθήκες φόρτισης που ισχύουν για τις μπαταρίες Ni-Cd (που είναι διαφορετικές από τις Ni-MH). 

FAQ Satisfaction

How helpful was this answer for you?
Loading...
Thank you for your support.
Ni-MH batteries instead of Ni-CD batteries
Ανακαλύψτε τα προϊόντα μας