Αγοράστε προϊόντα

Είναι φυσιολογικό οι μπαταρίες ή οι φορτιστές να θερμαίνονται πολύ κατά τη διαδικασία φόρτισης;

Η παραγωγή θερμότητας κατά τη φόρτιση είναι φυσιολογική. Ωστόσο, ο βαθμός θέρμανσης του φορτιστή εξαρτάται από τα εξής:

  • Τον τύπο φορτιστή που χρησιμοποιείται (γρήγορη ή κανονική φόρτιση)
  • Το αν χρησιμοποιείται ή όχι προστατευτικό κάλυμμα
  • Την αρχική χωρητικότητα της επαναφορτιζόμενης μπαταρίας
  • Την υπολειπόμενη χωρητικότητα της επαναφορτιζόμενης μπαταρίας
  • Τον βαθμό φθοράς της μπαταρίας
  • Άλλους παράγοντες

Μια θερμοκρασία της επιφάνειας των μπαταριών έως 55° C κατά τη διάρκεια της φόρτισης δεν αποτελεί πρόβλημα. Οι φορτιστές διαθέτουν λειτουργίες διακοπής της φόρτισης ή ελέγχου της θερμοκρασίας των μπαταριών μόλις εντοπιστεί πιθανός κίνδυνος.

FAQ Satisfaction

How helpful was this answer for you?
Loading...
Thank you for your support.
Chargers heat up during charging process
Ανακαλύψτε τα προϊόντα μας