Αγοράστε προϊόντα

Πώς θα γνωρίζω αν η μπαταρία μου βρίσκεται στο τέλος της ωφέλιμης διάρκειας ζωής της;

Η εμφάνιση των συμπτωμάτων που περιγράφονται παρακάτω σάς δείχνει ότι οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες σας χρειάζονται αντικατάσταση. 

  1. Η μπαταρία έχει χρησιμοποιηθεί εκτενώς τα τελευταία χρόνια και η διάρκεια λειτουργίας της μετά τη φόρτιση έχει αρχίσει να μειώνεται. Ο κανόνας είναι ότι αν ο χρόνος λειτουργίας μειωθεί στο μισό, οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες σας πρέπει να αντικατασταθούν.
  2. Αν η φόρτιση μιας μπαταρίας γίνεται πολύ δυσκολότερη, π.χ. όταν ο χρόνος φόρτισης ολοένα και αυξάνει. Π.χ. αν χρειάζεται ο διπλάσιος χρόνος για να φορτίσετε μια μπαταρία σε σχέση με άλλες μπαταρίες του ίδιου τύπου, συνιστάται η αντικατάσταση της συγκεκριμένης επαναφορτιζόμενης μπαταρίας. 

Σε περιπτώσεις όπως οι παραπάνω, αν πρέπει να αντικατασταθεί μια άχρηστη μπαταρία σε μια συσκευή, η Panasonic συνιστά στους πελάτες της να αντικαθιστούν όλες τις μπαταρίες στη χρησιμοποιούμενη συσκευή ώστε να αποφευχθεί η πιθανότητα υπερφόρτισης των άλλων μπαταριών. 

Ωστόσο, σε περίπτωση ελαττωμάτων όπως τα παρακάτω, η βασική αιτία ενδέχεται να είναι η διακεκομμένη επαφή ανάμεσα στην μπαταρία και τον ακροδέκτη. 

  1. Η φόρτιση της μπαταρίας δεν ολοκληρώνεται ποτέ ή απαιτεί πολύ χρόνο (οδηγός: 2 έως 3 φορές περισσότερο από τον κανονικό χρόνο φόρτισης).
  2. Όταν ο χρόνος λειτουργίας είναι αισθητά μικρός, παρά το γεγονός ότι η μπαταρία έχει χρησιμοποιηθεί λίγες μόνο φορές.

Στις παραπάνω περιπτώσεις, συνιστάται ο καθαρισμός του θετικού και αρνητικού ακροδέκτη των μπαταριών, καθώς και των ακροδεκτών του φορτιστή, με ένα πανί καθαρισμού. 

FAQ Satisfaction

How helpful was this answer for you?
Loading...
Thank you for your support.
How do I know when my battery is at the end of its usable life.
Ανακαλύψτε τα προϊόντα μας