Αγοράστε προϊόντα

Ποιες συσκευές δεν είναι συμβατές με επαναφορτιζόμενες μπαταρίες Ni-MH;

Οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες Ni-MH δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται στις συσκευές που αναφέρονται παρακάτω:
  1. Αδιάβροχες συσκευές, π.χ. υποβρύχιες πηγές φωτός. Οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες Ni-MH δεν είναι συμβατές με αυτές τις συσκευές γιατί υπάρχει κίνδυνος να εκραγούν από το αέριο που δημιουργείται σε περίπτωση υπερβολικής αποφόρτισης των μπαταριών. 
  2. Μη συμβατές συσκευές. Αν αναφέρεται στο εγχειρίδιο της συσκευής ότι δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται σε καμία περίπτωση επαναφορτιζόμενες μπαταρίες Ni-MH.
  3. Συσκευές στις οποίες οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες δεν εφαρμόζουν σωστά, λόγω δομικών διαφορών στο μέγεθος ανάμεσα στις μπαταρίες και τους ακροδέκτες. Π.χ. όταν δεν υπάρχει επαφή είτε με τον θετικό είτε με τον αρνητικό ακροδέκτη, όταν η διάμετρος της μπαταρίας είναι πολύ πλατιά κλπ. 
  4. Συσκευές με ενδείξεις για τις μπαταρίες. Παρότι θα λειτουργήσουν, η ένδειξη μπορεί να δείχνει χαμηλότερη υπολειπόμενη χωρητικότητα από την πραγματική, λόγω διαφοράς τάσης μεταξύ επαναφορτιζόμενων και αλκαλικών μπαταριών. 

FAQ Satisfaction

How helpful was this answer for you?
Loading...
Thank you for your support.
not compatible with Ni-MH rechargeable batteries
Ανακαλύψτε τα προϊόντα μας