Αγοράστε προϊόντα

Γιατί η συσκευή δεν λειτουργεί μετά την αλλαγή των μπαταριών;

Μπορεί να υπάρχουν αρκετοί λόγοι για το ότι δεν λειτουργεί η συσκευή. Στην περίπτωση αυτή υποθέτουμε ότι η συσκευή λειτουργεί σωστά. 

 • Δεν υπάρχει επαφή μεταξύ της μπαταρίας και του ακροδέκτη
  Το μέγεθος των επαναφορτιζόμενων μπαταριών μπορεί να διαφέρει από αυτό των αλκαλικών μπαταριών. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο στις συσκευές, οι οποίες είναι γενικά σχεδιασμένες με βάση τα χαρακτηριστικά των αλκαλικών μπαταριών, μπορεί να μην ταιριάζουν εύκολα οι μπαταρίες. Αν συμβαίνει αυτό, συνιστάται η χρήση αλκαλικής μπαταρίας. 
 • Μία από τις μπαταρίες έχει αποφορτιστεί πλήρως 
  Στην περίπτωση που φορτισμένες και αποφορτισμένες μπαταρίες χρησιμοποιούνται μαζί, συνιστάται να καθοριστεί ποιες χρειάζονται φόρτιση με τη χρήση φορτιστή.
  Όταν γίνει φανερό ποια μπαταρία χρειάζεται φόρτιση, φροντίστε να τη φορτίσετε στο κατάλληλο επίπεδο χωρητικότητας. 
 • Μία από τις μπαταρίες έχει φθαρεί ή είναι τελείως κατεστραμμένη
  Είναι πιθανό να έχει τοποθετηθεί στη συσκευή φθαρμένη ή κατεστραμμένη μπαταρία. Στην περίπτωση αυτή, συνιστάται η αντικατάσταση όλων των μπαταριών με νέες. 
 • Ακαθαρσίες στον ακροδέκτη
  Όταν ο ακροδέκτης της συσκευής έχει λερωθεί ή οξειδωθεί, συνιστάται ο καθαρισμός του ακροδέκτη με πανί καθαρισμού. 

FAQ Satisfaction

How helpful was this answer for you?
Loading...
Thank you for your support.
appliance not working changing batteries
Ανακαλύψτε τα προϊόντα μας