Αγοράστε προϊόντα

Σε σύγκριση με τις αλκαλικές μπαταρίες (1,5V), λειτουργούν οι μπαταρίες eneloop (1,2V) σε κάθε συσκευή που χρησιμοποιεί μπαταρίες;

Γενικά, οι συσκευές είναι σχεδιασμένες έτσι ώστε να αντιστοιχούν στα χαρακτηριστικά των ξηρών μπαταριών και να λειτουργούν εντός εύρους τάσης 1,5V έως 0,9V.
Παρότι η αρχική τάση των επαναφορτιζόμενων μπαταριών Ni-MH είναι περίπου 1,2V, που είναι μικρότερη από αυτήν μιας αλκαλικής μπαταρίας, οι μπαταρίες αυτές διατηρούν ένα σταθερό επίπεδο παροχής περίπου 1,0V σε όλο το διάστημα που διατηρούν χωρητικότητα, ενώ οι αλκαλικές μπαταρίες μειώνουν συνεχώς την τάση εξόδου από τη στιγμή που μπαίνουν σε χρήση. 

Χάρη σε αυτό το χαρακτηριστικό, οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες Ni-MH μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε συσκευές που λειτουργούν με αλκαλικές μπαταρίες, παρότι έχουν χαμηλότερη αρχική τάση. 

FAQ Satisfaction

How helpful was this answer for you?
Loading...
Thank you for your support.
eneloop batteries
Ανακαλύψτε τα προϊόντα μας