Αγοράστε προϊόντα

Πώς μπορώ να αυξήσω τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας;

 • Αν αφήσετε άδειες μπαταρίες στη συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς να τις φορτίσετε, θα προκαλέσετε σοβαρή ζημιά στο ηλεκτρόδιο του στοιχείου (υπερβολική αποφόρτιση) και θα μειώσετε τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας, οπότε θα πρέπει να το αποφεύγετε.
 • Φορτίζετε τις μπαταρίες συχνά. Θεωρητικά, οι μπαταρίες πρέπει να επαναφορτίζονται μόλις εξαντληθεί το 70% της χωρητικότητάς τους. Με τον τρόπο αυτό αποκλείεται η πιθανότητα υπερβολικής αποφόρτισης, κάτι που αποτελεί βασική αιτία πρόκλησης ζημιάς στο στοιχείο.
 • Μη χρησιμοποιείτε τις μπαταρίες σε υψηλές θερμοκρασίες, καθώς έτσι αυξάνεται η εσωτερική πίεση στο στοιχείο, η οποία με τη σειρά της μπορεί να προκαλέσει απώλεια υγρών και μικρότερη διάρκεια ζωής.
 • Διατηρείτε όλες τις μπαταρίες μαζί. Όταν οι μπαταρίες διατηρούνται όλες μαζί ως σύνολο σε μια συσκευή, π.χ. 4 x AA για ένα παιχνίδι, αυτό σημαίνει ότι τα στοιχεία θα αποφορτιστούν ταυτόχρονα. Αν μια μπαταρία αφαιρεθεί για χρήση σε άλλη συσκευή, π.χ. για μια λυχνία LED, και στη συνέχεια επιστραφεί στη συσκευή του παιχνιδιού, αυτό σημαίνει ότι 1 από τις 4 μπαταρίες θα έχει διαφορετική στάθμη ισχύος από τις άλλες. Εξαιτίας αυτού, το στοιχείο θα φθαρεί και θα αποφορτιστεί γρηγορότερα.
 • Για να μεγιστοποιηθεί η απόδοση των επαναφορτιζόμενων μπαταριών, είναι σημαντικό να χρησιμοποιούμε στοιχεία που λειτουργεί με τους ίδιους όρους. Χρησιμοποιείτε μπαταρίες που έχουν ίδια χαρακτηριστικά, όπως:
  • ίδιο κωδικό προϊόντος
  • μπαταρίες που έχουν αγοραστεί μαζί
  • ίδιο χρόνο φόρτισης / αποφόρτισης
 • Η χρήση επαναφορτιζόμενων μπαταριών που λειτουργούν υπό διαφορετικούς όρους αυξάνει το χάσμα απόδοσης μεταξύ των στοιχείων, κάτι που οδηγεί σε άσκοπη φθορά των μπαταριών και μείωση της διάρκειας ζωής τους. Μπορεί να είναι χρήσιμο να σημειώνετε τις μπαταρίες με ανεξίτηλο μαρκαδόρο ώστε να τις ξεχωρίζετε.
 • Βεβαιωθείτε ότι καθαρίζεται συχνά ο ακροδέκτης του στοιχείου μπαταρίας και ο φορτιστής. Η επαναλαμβανόμενη χρήση των επαναφορτιζόμενων μπαταριών λερώνει (με μη ορατό τρόπο, π.χ. ρυπαρότητα, σκόνη) τις μπαταρίες και τον φορτιστή, κάτι που επηρεάζει τα προϊόντα Panasonic όσον αφορά την απόδοση. Επομένως, οι ρύποι αυτοί μπορεί να εμποδίσουν τη φόρτιση των στοιχείων ταυτόχρονα με τη μείωση του χρόνου αποφόρτισης των μπαταριών. Για τους λόγους αυτούς, η Panasonic συνιστά στους πελάτες της να καθαρίζουν συχνά τις μπαταρίες και τους φορτιστές τους με ένα πανί.

FAQ Satisfaction

How helpful was this answer for you?
Loading...
Thank you for your support.
How to increase battery life
Ανακαλύψτε τα προϊόντα μας