Αγοράστε προϊόντα

Έπλυνα κατά λάθος τα ρούχα μου μαζί με κάποιες μπαταρίες.

Πρέπει να αποφεύγετε πάντα μια τέτοια κατάσταση.

Όταν μια μπαταρία μπει στο πλυντήριο, παύει να είναι κατάλληλη για χρήση. Είναι πιθανόν η μπαταρία να έχει βραχυκυκλώσει ή/και να αρχίσει να οξειδώνεται πολύ γρήγορα, κάτι που σημαίνει ότι είναι πιθανόν να σημειωθεί διαρροή και επιπλέον βραχυκύκλωμα.

Άρα πρέπει να πετάξετε τη συγκεκριμένη μπαταρία. Είναι πάντα καλύτερο να ξαναπλύνετε τα ρούχα σας.

FAQ Satisfaction

How helpful was this answer for you?
Loading...
Thank you for your support.
I accidentally washed my clothes with batteries
Ανακαλύψτε τα προϊόντα μας