Αγοράστε προϊόντα

Γιατί εμφανίζεται διαρροή στις μπαταρίες;

  1. Μικτή χρήση: όταν χρησιμοποιούνται μπαταρίες από διαφορετικούς κατασκευαστές, διαφορετικούς τύπους (π.χ. ψευδαργύρου-άνθρακα μαζί με αλκαλικές ή άλλες), διαφορετικού βαθμού ή όταν γίνεται ανάμιξη μεταξύ παλιών και νέων, υπάρχει υψηλός κίνδυνος υπερβολικής αποφόρτισης μίας από τις μπαταρίες. Λόγω διαφοράς στη χωρητικότητα, είναι δυνατόν μια μίξη μπαταριών όπως η παραπάνω να προκαλέσει αποφόρτιση μιας από τις μπαταρίες, με υψηλό κίνδυνο διαρροής σε αυτήν την υπερβολικά αποφορτισμένη μπαταρία.
  2. Διατήρηση μπαταρίας στη συσκευή: όταν οι μπαταρίες μένουν σε μια συσκευή που δεν έχει απενεργοποιηθεί ή μένουν για μεγαλύτερο διάστημα σε μια μη χρησιμοποιούμενη συσκευή, υπάρχει πιθανότητα αυτές οι μπαταρίες να αδειάσουν και, αν μείνουν για πολύ καιρό στη συσκευή, να αποφορτιστούν υπερβολικά, κάτι που μπορεί να οδηγήσει σε διαρροή.

FAQ Satisfaction

How helpful was this answer for you?
Loading...
Thank you for your support.
Why is my battery leaking
Ανακαλύψτε τα προϊόντα μας