Αγοράστε προϊόντα

Μπορώ να χρησιμοποιήσω διαφορετικούς τύπους και μάρκες μπαταριών;

Συνιστούμε θερμά να χρησιμοποιείτε μπαταρίες ίδιου τύπου, κατασκευαστή, μεγέθους και ημερομηνίας λήξης σε μια συσκευή. Η ηλεκτρική χωρητικότητα που έχουν οι διαφορετικοί τύποι ή παρτίδες μπορεί να είναι διαφορετική. Αν χρησιμοποιηθούν αυτές οι διαφορετικές μπαταρίες, η διαφορά στην ηλεκτρική χωρητικότητα θα αυξηθεί κατά τη διάρκεια της χρήσης με αποτέλεσμα κάποια από τις μπαταρίες να αποφορτιστεί υπερβολικά, να παρουσιάσει διαρροή ή ακόμη και να εκραγεί. Μη χρησιμοποιείτε ποτέ μαζί παλιές και νέες μπαταρίες, γιατί μπορεί να προκληθεί διαρροή ή ακόμη σοβαρότερα προβλήματα. Η υπολειπόμενη ηλεκτρική χωρητικότητα σε μια χρησιμοποιημένη μπαταρία είναι μικρότερη από αυτήν μιας νέας μπαταρίας, ακόμη και αν έχει χρησιμοποιηθεί λίγο. Έτσι, αν αυτή η παλιά μπαταρία χρησιμοποιηθεί μαζί με μία ή περισσότερες καινούργιες, θα χάσει τη χωρητικότητα και την τάση της γρηγορότερα από αυτές, κάτι που τελικά μπορεί να προκαλέσει υπερβολική αποφόρτιση και διαρροή της χρησιμοποιημένης μπαταρίας.

FAQ Satisfaction

How helpful was this answer for you?
Loading...
Thank you for your support.
different brand charger for my batteries
Περισσότερες πληροφορίες για τον τρόπο χρήσης των φορτιστών μας