Αγοράστε προϊόντα

Τι είναι ο κύκλος φόρτισης των επαναφορτιζόμενων μπαταριών;

Ο κύκλος ζωής είναι ο αριθμός των περιπτώσεων που μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία μπορεί να επαναφορτιστεί. Γενικά, ο κύκλος ζωής των επαναφορτιζόμενων μπαταριών διαφέρει ανάλογα με τις συσκευές στις οποίες τοποθετούνται ή τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνται. Ο κύκλος ζωής των επαναφορτιζόμενων μπαταριών ορίζεται από τις οδηγίες της Διεθνούς Ηλεκτροτεχνικής Επιτροπής. Αυτή η δοκιμή εκτελείται σε ένα συγκεκριμένο βέλτιστο και προκαθορισμένο πλαίσιο για τη χρήση μπαταριών. Η μπαταρία δεν χρησιμοποιείται πάντα σε τέτοιου είδους βέλτιστες συνθήκες και στην πραγματικότητα το γεγονός αυτό μπορεί να οδηγήσει σε μείωση του κύκλου ζωής.

FAQ Satisfaction

How helpful was this answer for you?
Loading...
Thank you for your support.
Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των φορτιστών μας;