Αγοράστε προϊόντα

Πώς χρησιμοποιείται σωστά μια μπαταρία;

  • Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο της συσκευής σας για να δείτε αν χρειάζεται συγκεκριμένο τύπο μπαταριών

Σε περίπτωση που το εγχειρίδιο της συσκευής αναφέρει ρητά ότι η συσκευή λειτουργεί με συγκεκριμένο τύπο μπαταριών, προμηθευτείτε τις κατάλληλες μπαταρίες. Με τη χρήση διαφορετικών μπαταριών η συσκευή ενδέχεται να μη λειτουργήσει καθόλου ή να μη λειτουργήσει όσο πρέπει.

  • Τοποθετήστε τις μπαταρίες σας σωστά, λαμβάνοντας υπόψη τη θέση του θετικού και αρνητικού ακροδέκτη

Οι συσκευές που χρησιμοποιούν μονό αριθμό μπαταριών, ορισμένες φορές μπορεί να λειτουργήσουν ακόμη και αν μία από τις μπαταρίες έχει τοποθετηθεί ανάποδα όσον αφορά τους πόλους.
Ωστόσο, πρόκειται για κάτι επικίνδυνο, καθώς μπορεί να προκληθεί αύξηση της θερμότητας, διαρροή ή έκρηξη στις μπαταρίες. Για τον λόγο αυτό, βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει σωστά τις μπαταρίες. 

  • Να είστε προσεκτικοί με τα βραχυκυκλώματα

Τα βραχυκυκλώματα συμβαίνουν όταν τοποθετούμε τις μπαταρίες σε μεταλλικές θήκες ή σε τσέπες/συρτάρια όπου αποθηκεύουμε μεταλλικά αντικείμενα (π.χ. κολιέ, κλειδιά ή νομίσματα). Σε περίπτωση βραχυκυκλώματος, θα υπάρξει υπερβολική παροχή ρεύματος που θα οδηγήσει σε υπερθέρμανση, διαρροή ή έκρηξη της μπαταρίας. 

  • Διατηρείτε πάντα μαζί ως σύνολο τις μπαταρίες ίδιου κατασκευαστή και τύπου

Η ταυτόχρονη χρήση μπαταριών με διαφορετικά χαρακτηριστικά, π.χ. αλκαλικών, ψευδαργύρου-άνθρακα ή Ni-MH, οδηγεί σε διαρροή, έκρηξη και μικρότερη διάρκεια ζωής των μπαταριών.
Επομένως, συνιστάται η ομαδοποίηση των μπαταριών με τον ίδιο κωδικό προϊόντος για τις διάφορες συσκευές σας.

  • Μην αναμιγνύετε παλιές και νέες μπαταρίες. Αν τις αναμίξετε, οι μπαταρίες μπορεί να παρουσιάσουν διαρροή

Επιπλέον, σε περίπτωση ανάμιξής τους, η απόδοση των καινούργιων μπαταριών δεν θα είναι η καλύτερη δυνατή.

  • Μην καταστρέφετε την επιφάνεια της μπαταρίας

Πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι είναι επικίνδυνο να χρησιμοποιείτε μπαταρίες με φθαρμένη ή κατεστραμμένη την εξωτερική ετικέτα, καθώς έτσι μπορεί να προκληθεί βραχυκύκλωμα στις μπαταρίες.
Πριν χρησιμοποιήσετε τις μπαταρίες, βεβαιωθείτε ότι οι ετικέτες τους δεν είναι κατεστραμμένες.

  • Φροντίστε να κλείνετε πάντα τις συσκευές σας μετά τη χρήση

Τα περισσότερα προβλήματα διαρροών εμφανίζονται όταν ξεχνάμε να κλείσουμε τις συσκευές μετά τη χρήση. 

  • Φροντίστε να αφαιρέσετε τις μπαταρίες αν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα

Η διατήρηση της μπαταρίας σε μια συσκευή μπορεί να προκαλέσει διαρροή και ζημιά στη συσκευή. Επομένως, φροντίστε να αφαιρείτε τις μπαταρίες όταν οι συσκευές δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για μεγάλο χρονικό διάστημα.

  • Αποθηκεύετε σωστά τις μπαταρίες σας

Φροντίστε να αποθηκεύετε τις μπαταρίες σας σε θερμοκρασία δωματίου, μακριά από άμεσο ηλιακό φως, υψηλές θερμοκρασίες και υψηλή υγρασία. 

  • Μην τοποθετείτε τις μπαταρίες κοντά σε παιδιά

Σε περίπτωση κατάποσης μπαταρίας από παιδί ή άλλο άτομο, απευθυνθείτε αμέσως σε γιατρό. Για να αποφύγετε αυτόν τον κίνδυνο, βεβαιωθείτε ότι αποθηκεύετε τις μπαταρίες σας μακριά από μικρά παιδιά.

FAQ Satisfaction

How helpful was this answer for you?
Loading...
Thank you for your support.
How to use battery
Ανακαλύψτε τα προϊόντα μας