Αγοράστε προϊόντα

Μπορώ να χρησιμοποιήσω τις μπαταρίες Ni-MH μέχρι να σταματήσει τελείως η λειτουργία της συσκευής;

Δεν συνιστάται, επειδή μπορεί να προκληθεί υπερβολική αποφόρτιση των μπαταριών, κατάσταση που αποτελεί μία από τις κύριες αιτίες για τη μείωση της διάρκειας ζωής των μπαταριών σας.

  • Τι συμβαίνει με τις ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές που κλείνουν αυτόματα μόλις εξαντληθεί η χωρητικότητα της μπαταρίας;

Δεν χρειάζεται να ανησυχείτε για την υπερβολική αποφόρτιση των μπαταριών. Ωστόσο, αν υπάρχει ένδειξη για την κατάσταση της μπαταρίας, συνιστάται να φορτίζονται οι μπαταρίες όταν η ένδειξη δείχνει υπολειπόμενη χωρητικότητα +-25%.

  • Τι συμβαίνει με τις συσκευές (π.χ. φακοί) που δεν κλείνουν με χαμηλή χωρητικότητα των μπαταριών;
    Συνιστάται να φορτίζετε τις μπαταρίες όσο το δυνατόν συντομότερα μετά τα πρώτα σημάδια που δείχνουν ότι οι συσκευές δεν λειτουργούν κανονικά ή λειτουργούν πιο αργά. Διαφορετικά μπορεί να προκληθεί υπερβολική αποφόρτιση των μπαταριών, κάτι που θα επιδεινώσει σημαντικά την απόδοση των μπαταριών και μπορεί να προκαλέσει σοβαρή ζημιά στις μπαταρίες. 

FAQ Satisfaction

How helpful was this answer for you?
Loading...
Thank you for your support.
Can I use Ni-MH batteries until the appliances completely stop working?
Ανακαλύψτε τα προϊόντα μας