Αγοράστε προϊόντα

Όροι & Προϋποθέσεις

Αυτός ο ιστότοπος περιέχει πληροφορίες αναφορικά με προϊόντα Panasonic που προσφέρονται για πώληση μόνο στην Ευρώπη. Όλες οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτόν τον ιστότοπο προορίζονται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείτε ή να βασίζεστε σε αυτόν τον ιστότοπο ως υποκατάστατο για τη λήψη πληροφοριών που είναι διαθέσιμες για εσάς από έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο Panasonic. Οι πληροφορίες που περιέχονται εδώ έχουν σχεδιαστεί ώστε να είναι όσο το δυνατόν εκτενέστερες. Ωστόσο, η APS διατηρεί το δικαίωμα να πραγματοποιήσει αλλαγές, οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση, στα μοντέλα, τον εξοπλισμό, τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τη διαθεσιμότητα.

Καμία δέσμευση περί εγγύησης ή ακρίβειας

Παρότι η APS καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια για να διασφαλίσει ότι όλες οι πληροφορίες σε αυτόν τον ιστότοπο είναι σωστές, η ακρίβειά τους δεν μπορεί να είναι εγγυημένη και η APS δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για την ακρίβεια, την πληρότητα ή την αυθεντικότητα οποιωνδήποτε πληροφοριών περιέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο ή παρέχονται μέσω αυτού. Αυτός ο ιστότοπος, καθώς και όλες οι πληροφορίες και τα υλικά που περιέχονται σε αυτόν, παρέχονται στη βάση του "ως έχει", χωρίς οποιουδήποτε είδους εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή.

Υπερσύνδεσμοι

Ο ιστότοπος ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους υπερκειμένου με άλλους ιστότοπους στο Internet οι οποίοι έχουν αναπτυχθεί εντελώς ανεξάρτητα από αυτόν τον ιστότοπο. Ως εκ τούτου, η APS δεν παρέχει καμία δέσμευση ή εγγύηση αναφορικά με την ακρίβεια, την πληρότητα ή τη γνησιότητα των πληροφοριών που περιέχονται σε τέτοιου είδους άλλον ιστότοπο στο Internet και η πρόσβαση σε οποιουσδήποτε άλλους ιστότοπους στο Internet που συνδέονται με αυτόν τον ιστότοπο αποτελεί δική σας ευθύνη.

Δήλωση περί πνευματικών δικαιωμάτων

Όλο το περιεχόμενο αυτού του ιστότοπου προστατεύεται από τη νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων (copyright). Επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε τις πληροφορίες, το κείμενο, τις εικόνες ή τα γραφικά που περιέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο μόνο για δική σας προσωπική, μη εμπορική χρήση, ενώ δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή, η τροποποίηση, η μεταβίβαση, η αδειοδότηση ή η δημοσίευσή τους, εξ ολοκλήρου ή εν μέρει, για οποιονδήποτε σκοπό, χωρίς την πρότερη γραπτή έγκριση της APS.

Εμπορικά σήματα

Όλα τα εμπορικά σήματα, τα λογότυπα και άλλου είδους σήματα που εμφανίζονται σε αυτόν τον ιστότοπο αποτελούν ιδιοκτησία της APS, της ιαπωνικής Panasonic Corporation ή τρίτων. Δεν επιτρέπεται η χρήση, η λήψη, η αντιγραφή ή η διανομή τους με οποιονδήποτε τρόπο χωρίς τη γραπτή άδεια της APS, της Panasonic Corporation ή του εκάστοτε τρίτου, ανάλογα με την περίπτωση.

Ευθύνη

Η APS αποποιείται ρητά κάθε ευθύνη για οποιεσδήποτε άμεσες, έμμεσες, συμπτωματικές, επακόλουθες ή ειδικές βλάβες ενδέχεται να προκύψουν ή συνδέονται με οποιονδήποτε τρόπο με την πρόσβαση στον ιστότοπο ή τη χρήση του από εσάς, συμπεριλαμβανομένων όλως ενδεικτικά, αλλά όχι περιοριστικά, απωλειών ή βλαβών οποιουδήποτε είδους οι οποίες μπορεί να προκληθούν από ιούς που προσβάλλουν τον υπολογιστικό εξοπλισμό σας ή από την εμπιστοσύνη σας σε πληροφορίες που λαμβάνονται μέσω του ιστότοπου.

ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ, ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ Ή ΕΠΙΦΥΛΑΞΕΙΣ. ΩΣ ΕΚ ΤΟΥΤΟΥ, Η ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΑΣ ΣΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΔΙΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ (Η ΟΠΟΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ), ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΙΣΧΥΟΝΤΕΣ ΝΟΜΟΥΣ.