Osta tooteid

Kasutustingimused

See veebileht sisaldab andmeid seoses Panasonicu toodetega, mida müüakse üksnes Euroopas. Kõik antud lehel toodud andmed on üksnes teavitamiseks. Seda veebilehte ei kasutata ning te ei saa sellele toetuda nende andmete asendamiseks, mis on saadaval teie jaoks volitatud Panasonicu edasimüüja poolt. Siinkohal toodud teave on esitatud võimalikult kokkuvõtlikult. APS jätab sellegipoolest endale õiguse teha mudelites, varustuses, spetsifikatsioonides ja kättesaadavuses igal ajahetkel muudatusi sellest eelnevalt teavitamata.

Ettevõte ei anna garantiid ega lubatusi seoses täpsusega

Kuigi APS teeb mõistlikke pingutusi, et tagada kogu sellel veebilehel toodud teave õigsus, ei saa ta anda garantiid ning ei vastuta mis tahes selles veebilehel toodud või selle veebilehe kaudu esitatud teabe täpsuse, terviklikkuse või usaldatavuse eest. See veebileht ja kogu siin toodud teave ja materjalid esitatakse teile "nagu on" põhimõttel, ilma igasuguse otsese või kaudse garantiita.

Hüperlingid

See veebileht võib sisaldada hüperlinke teistele veebilehtedele, mis on loodud sellest veebilehest täielikult sõltumatult. Seetõttu ei anna APS ühtegi lubadust ega garantiid seoses ühelgi taolisel veebilehel toodud andmete täpsuse, terviklikkuse või usaldusväärsusega, ning ligipääs teistele veebilehtedele, mis on antud veebilehega seotud, toimub teie omal vastutusel.

Autorikaitsest

Kogu antud veebilehel toodud sisu kaitseb autoriõigus. Antud veebilehel toodud teavet, teksti, pilte või graafikat on lubatud teil kasutada üksnes isiklikuks, mittekommertslikuks otstarbeks ning seda on keelatud reprodutseerida, muuta, edastada, litsentseerida või avaldada tervikuna või osaliselt mis tahes eesmärgil, kui puudub APS eelnev kirjalik nõusolek.

Kaubamärgid

Kõik antud veebilehel toodud kaubamärgid, logod ja muud märgid on Jaapani APS Panasonic Corporationi või kolmandate osapoolte omandid. Teil on keelatud kasutada, laadida alla või vaidlustada need mis tahes viisil, ilma APS Panasonic Corporationi või asjakohaste kolmandate osapoolte kirjaliku loata.

Vastutus

APS loobub spetsiaalselt igasugusest vastutusest mis tahes otseste, kaudsete, juhuslike, tegevuse tagajärjel või spetsiifiliste kahjustuste eest, mis on tekkinud seoses teie ligipääsuga meie veebilehele või selle kasutamisega, sealhulgas, kuid mitte ainult mis tahes kahjude või kahjustuste eest, mis on tekkinud viiruse tõttu teie arvuti varusele või selle veebilehe kaudu saadud teabele toetumisest.

SELLELE VEEBILEHELE MINNES JA SEDA KASUTADES NÕUSTUTE ANTUD POLIITIKAGA ILMA IGASUGUSTE PIIRANGUTETA VÕI KVALIFIKATSIOONITA. SEETÕTTU HAKKAVAD TEIEPOOLSEL VEEBILEHELE SISENEMISEL KEHTIMA TEILE POLIITIKA (MIDA UUENDATAKSE AEG-AJALT) TINGIMUSED NING KÕIK KEHTIVAD SEADUSED.