Køb produkter

Er det et problem, hvis mine genopladelige batterier ved et uheld ender i vaskemaskinen?

Indvirkning på batterierne

Når der først er kommet vand ind i et batteri, er det meget vanskeligt at fjerne det på grund af batteriets trykaflastning (som ikke tillader væsker at lække ud af batteriet). Derfor kan det få batteriet til at fejlfungere, hvis der kommer vand ind i cellen, som forbliver omkring terminalen. I værste fald kan det resultere i lækage, fordi forseglingen er beskadiget. Det anbefales straks at bortskaffe batterier, som har været i kontakt med vand, for at forhindre fejl på cellerne og efterfølgende på de apparater, de benyttes i.

Indvirkning på beklædningsstykker

Det er meget usandsynligt, at batterier vil begynde at lække i en vaskemaskine. Hvis det alligevel sker, og der lækker væske ud af et batteri, fordi det er kommet i en vaskemaskine, vil det ikke medføre nogen alvorlige problemer, fordi væsken bliver kraftigt fortyndet i alt vandet i vaskemaskinen. Det anbefales dog kraftigt at vaske tøjet igen i rent vand.

FAQ Satisfaction

How helpful was this answer for you?
Loading...
Thank you for your support.
Rechargeable batteries in washing machine
Se vores produkter