Køb produkter

Hvordan kan jeg øge batteriets levetid?

 • Hvis tomme batterier efterlades i apparatet i lang tid uden at oplade dem, vil det medføre alvorlige skader på celleelektroden (overafladning), og det vil forkorte batteriets levetid, så dette bør undlades.
 • Oplad batterierne hyppigt. Teoretisk skal batterier oplades, når 70 % af deres kapacitet er blevet opbrugt. Det vil sikre, at der ikke er risiko for at overaflade batterierne, hvilket er en betydelig årsag til celleskader.
 • Brug ikke batterier ved høje temperaturer, da det øger det interne tryk i cellen og medfører væsketab og kortere levetid.
 • Gruppér batterierne sammen. Når batterierne for et apparat er grupperet sammen, f.eks. 4 x AA for et stykke legetøj, betyder det, at cellerne aflades samtidigt. Hvis et batteri fjernes for at bruge det i et andet apparat, f.eks. for at betjene en LED-lampe, og det derpå sættes tilbage i legetøjet, betyder det, at 1 batteri ud 4 af vil have et andet effektniveau end de andre. Af den grund vil cellen blive forringet og aflades hurtigere.
 • For at optimere ydelsen af genopladelige batterier er det vigtigt at benytte celler med samme betingelser. Brug batterier med de samme karakteristika, f.eks.:
  • samme produktkode
  • batterier købt sammen
  • samme opladnings-/afladningstid
 • Brugen af genopladelige batterier med forskellige betingelser vil øge forskellen i ydelsesniveau mellem cellerne, hvilket vil føre til unødvendig forringelse af batterierne og deres varighed. Det kan være nyttigt at mærke batterierne med en permanent markør, så man kan skelne mellem dem.
 • Sørg for, at battericelleterminalen og opladeren rengøres jævnligt. Gentagen brug af genopladelige batterier vil medføre (usynlig) forurening (med f.eks. fedt eller støv) på batterierne og opladeren, hvilket vil påvirke Panasonic-produkternes ydelse. Følgelig kan sådant snavs blokere for opladningen af cellerne og samtidig reducere batteriernes afladningstid. Af disse årsager opfordrer Panasonic kunderne til hyppigt at rense deres batterier og opladere ved hjælp af en klud.

FAQ Satisfaction

How helpful was this answer for you?
Loading...
Thank you for your support.
How to increase battery life
Se vores produkter