Køb produkter

Hvad skal man gøre, hvis det genopladelige Ni-MH-batteri lækker?

Den udlækkede elektrolyt er et stærkt stof, som kan forårsage blindhed eller stærkt brændende fornemmelser, hvis væsken kommer i kontakt med øjnene og kroppen og ikke fjernes korrekt.
Derfor skal man straks tage de nødvendige behandlingsforholdsregler for at undgå disse risici. 

Hvis udlækket væske kommer i kontakt med øjne eller hud, skal du sørge for at skylle øjnene eller huden med rigeligt vand og straks søge lægehjælp.
Hvis udlækket væske kommer i kontakt med tøj eller nogen form for møbler, skal de grundigt rengøres. 

Et batteri, som lækker, eller som tidligere har lækket, er ikke egnet til brug og skal kasseres. Læg batterierne i en plastikpose uden at røre ved dem, og læg derpå posen i en genbrugsbeholder i en forretning for el-artikler. 

FAQ Satisfaction

How helpful was this answer for you?
Loading...
Thank you for your support.
Ni-MH rechargeable battery leaks
Se vores produkter