Køb produkter

Vilkår og betingelser

Dette websted indeholder oplysninger om Panasonic-produkter, som kun tilbydes i Europa. Alle oplysningerne på dette websted har udelukkende et informativt sigte. Oplysningerne på dette websted må ikke bruges som erstatning for de oplysninger, du kan få fra en autoriseret Panasonic-forhandler. Oplysningerne på dette websted er udformet med det formål at være så omfattende som muligt. APS forbeholder sig dog ret til at foretage ændringer når som helst, uden varsel, af modeller, udstyr, specifikationer og tilgængelighed.

Ingen garanti eller løfte om nøjagtighed

Selv om APS gør sit bedste for at sikre, at alle oplysninger på webstedet er korrekte, kan der ikke gives garanti for nøjagtigheden, og APS påtager sig intet ansvar for nøjagtigheden, fuldstændigheden eller ægtheden af de oplysninger, som er indeholdt på eller gives via webstedet. Dette websted og alle oplysningerne og materialerne på webstedet gives til dig "som de er og forefindes" uden nogen form for garanti, det være sig udtrykkelig eller underforstået.

Hyperlinks

Webstedet kan indeholde hyperlinks til andre websteder, som er udviklet helt uafhængigt af dette websted. APS giver derfor ingen løfter om eller garanti for nøjagtigheden, fuldstændigheden eller ægtheden af de oplysninger, som er indeholdt på andre websteder, og adgang til andre websteder, som er knyttet til nærværende websted via hyperlinks, sker på eget ansvar.

Meddelelse om ophavsret

Alt indhold på dette websted er ophavsretligt beskyttet. Du må kun bruge oplysningerne, teksterne, billederne eller grafikelementerne på webstedet til egen, ikke-kommerciel brug, og du må ikke gengive, ændre, overføre, licensere eller offentliggøre dem, hverken helt eller delvist, til noget formål uden forudgående skriftlig godkendelse fra APS.

Varemærker

Alle varemærker, logoer og andre mærker, som er vist på webstedet, ejes af APS, Panasonic Corporation i Japan eller tredjeparter. Du må ikke bruge, downloade, kopiere eller distribuere dem på nogen måde uden skriftlig tilladelse fra APS, Panasonic Corporation eller den pågældende tredjepart.

Ansvar

APS frasiger sig specifikt ethvert ansvar for direkte, indirekte og hændelige skader samt følgeskader eller særlige skader, som er en følge af eller på en måde er knyttet til din adgang til eller brug af webstedet, herunder men ikke begrænset til tab eller skader som følge af viruser, som påvirker dit computerudstyr eller din tillid til oplysninger, som er hentet på webstedet.

VED AT GÅ IND PÅ OG BRUGE WEBSTEDET ACCEPTERER DU DENNE POLITIK UDEN BEGRÆNSNING ELLER FORBEHOLD. DIN ADGANG TIL WEBSTEDET ER DERFOR UNDERLAGT DENNE POLITIK (SOM OPDATERES MED JÆVNE MELLEMRUM) SAMT ALLE GÆLDENDE LOVE.