Køb produkter

Frequently Asked Questions

Følgende spørgsmål og svar lærer dig alt, hvad du ville vide om batterier, og hvordan du optimerer brugen.

Den smarte opladningsfunktion på opladere tjekker batteriernes opladningsbetingelser, temperaturerne af både batterierne og opladeren osv. Det gør det muligt for opladeren at oplade hvert batteri individuelt under de bedste betingelser.

Oplev mere »

Dette er en vibrationsstøj, som opstår, når elektrisk strøm flyder gennem en transformer eller en viklingsspole inden i en komponentdel.

Oplev mere »

Et batteri, som lækker, eller som tidligere har lækket, er ikke egnet til brug og skal kasseres. Læg batterierne i en plastikpose uden at røre ved dem, og læg derpå posen i en genbrugsbeholder i en forretning for el-artikler.

Oplev mere »

Hvis batterierne bliver ekstremt varme, skal du straks stoppe med at bruge apparatet, da det beskadiger batterierne.

Oplev mere »

Det anbefales at oplade et genopladeligt batteri, når ca. 70 % til 75 % af kapaciteten er opbrugt.

Oplev mere »

Genopladelige Ni-MH-batterier kan ikke bruges til apparater nævnt i det følgende afsnit.

Oplev mere »

Blandet brug, eller batterier, som efterlades i apparatet, kan forårsage batterilækage.

Oplev mere »

Der kan være flere årsager til, at apparatet ikke virker.

Oplev mere »

Batteriernes driftstid kan blive mindsket på grund af en række symptomer.

Oplev mere »

Det afhænger af batteritypen. Med genopladelige Panasonic eneloop-batterier spænder den minimale kapacitet fra 950 mAh i eneloop lite til 2500 mAh i eneloop pro.

Oplev mere »

Panasonic eneloop AA-batterier har en startspænding på omkring 1,2 V og vil bevare en konstant spænding på 1,0 V under hele brugen.

Oplev mere »

Panasonic eneloop AAA-batterier har en startspænding på omkring 1,2 V og vil bevare en konstant spænding på 1,0 V under hele brugen.

Oplev mere »

Oplad altid Ni-MH-batterier i en Ni-MH-oplader. Oplad helst kun batterier i opladere af samme mærke.

Oplev mere »

Hvis du ønsker at aflade et batteri helt, er det bedst at benytte en specialoplader med opfriskningsfunktion.

Oplev mere »

Hvis batterier ikke længere er egnede til brug, skal de afleveres på det nærmeste genbrugssted. De må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet.

Oplev mere »

Det er altid bedst at genoplade dine batterier med den angivne batterioplader. For optimale resultater bør du ikke lade dine batterier blive helt flade.

Oplev mere »

Op til 90 % af materialerne i batteriet kan genbruges. Hvordan du skal genbruge batterier, afhænger af dit land.

Oplev mere »

Opbevar batterier i en tør, ikke-ledende beholder. Hold dem uden for rækkevidde af børn.

Oplev mere »

Søg straks lægehjælp. Forsøg ikke selv at fremkalde opkastning, da det kan forårsage mindre forbrændinger i spiserøret eller munden. Undgå at spise eller drikke.

Oplev mere »