Køb produkter

Politik for beskyttelse af personlige oplysninger Advanced Power Solutions

Denne meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger har til formål at informere dig om, hvordan vi anvender eventuelle oplysninger, som vi indsamler om dig (kaldet "personoplysninger", forklaret nedenfor). Vi har forsøgt at give en forklaring af, hvad vi gør, som er udførlig nok til, at du i oversigtsform får den information, du har brug for, med mulighed for at følge et link, hvis du vil vide mere.
Meddelelsen om beskyttelse af personlige oplysninger gælder for tjenester, enheder, produkter, websteder eller applikationer, som refererer til eller linker til meddelelsen om beskyttelse af personlige oplysninger (samlet kaldet vores "tjenester") og vil gælde, uanset om du får adgang til vores tjenester via computer, mobiltelefon, tablet, tv eller en anden enhed.

1. Hvad er personoplysninger?

For så vidt angår denne meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger, omfatter "personoplysninger" enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person (såsom dig). Oplysninger, som identificerer dig, kan for eksempel være dit navn, din adresse, dit telefonnummer, fotografier, betalingsoplysninger, et identifikationsnummer på specifikke Advanced Power Solutions-produkter eller enheder, som du har købt, lokaliseringsdata, en onlineidentifikator (f.eks. cookies og din IP-adresse). Oplysninger, som ikke i sig selv identificerer dig, men som vi forbinder til dig, klassificeres også som personoplysninger.

2. Hvilke personoplysninger indsamler Advanced Power Solutions om dig?

Personoplysninger, som du giver direkte om dig selv
Nogle af de tjenester, vi tilbyder, giver dig mulighed for at give os personoplysninger eller kræver, at du gør det.

 • Når du opretter en APS-konto på vores websteder eller i vores applikationer
  Når du opretter en APS-konto på et websted eller i en app fra APS, beder vi dig om at oplyse visse personoplysninger, såsom køn, fornavn, efternavn, e-mailadresse, fødselsdato og bopælsland. De påkrævede specifikke oplysninger kan variere afhængigt af den tjeneste, du har valgt.
   
 • Når du registrerer et produkt eller en enhed hos APS
  Hvis du vælger at registrere de relevante produkter eller enheder hos os for at aktivere visse funktioner eller drage fordel af udvidet garanti eller kampagner. For at registrere dit produkt eller din enhed kan vi indsamle personoplysninger om dig, såsom navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse og information om de APS-produkter eller enheder, du ejer, såsom serienummer (eller en anden produkt-/enhedsidentifikator) og købsdato.
   
 • Når du kommunikerer med APS
  Når du kontakter os eller interagerer med vores kundesupportrepræsentanter via e-mail, live chat, telefon eller ved personlig henvendelse, indsamler vi muligvis personoplysninger om dig, såsom navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse og kontaktpræferencer; og vi indsamler muligvis også oplysninger om de APS-produkter eller -enheder, du ejer, såsom deres serienumre og købsdato. Vi opretter muligvis også logfiler/rapporter, som er nyttige til diagnosticering af fejl vedrørende produkters eller applikationers ydelse, og registrerer information relateret til fejlen. Vi anvender disse oplysninger til at levere kunde- og produktsupport til dig. Vi får muligvis tilgang til din "My APS"-konto eller andre relevante APS-kontoer for at yde dig den nødvendige hjælp eller support, som du har brug for eller bedt om. Vi registrerer og evaluerer muligvis også dine samtaler med vores kundesupportrepræsentanter (f.eks. når du kontakter os telefonisk) med henblik på uddannelse og håndtering af klager, samt for at gennemgå information, som du har oplyst som svar på frivillige kundeundersøgelser. Vi registrerer og/eller evaluerer kun dine samtaler med os, når gældende lovgivning tillader det, og vi oplyser dig senest ved starten af samtalen om, at vi gør dette.
   
 • Meddelelsestavler og forummer
  Nogle APS-websteder og applikationer har meddelelsestavler, forummer, opslagstavler, chatfunktioner, blogs og lignende funktioner ("gruppeopslag"), som du kan anvende til at sende information, meddelelser og andre materialer. Når du videregiver personoplysninger gennem sådanne tjenester, anbefaler vi at være meget forsigtig, da dette kan blive offentlig information og være tilgængelig for besøgende på vores websteder og den brede offentlighed.

  Med henblik på deltagelse i gruppeopslag indsamler vi visse personoplysninger om dig, som omfatter navn, brugernavn, adgangskode, e-mailadresse, fødselsdato og kontaktoplysninger (f.eks. e-mailadresse, telefonnummer) og i visse tilfælde produktinformation såsom model og serienummer og andre oplysninger, som du vælger at give i sådanne gruppeopslag.
   
 • Kampagner, spil, lodtrækninger og konkurrencer
  Hvis du deltager i lodtrækninger, konkurrencer, onlinespil eller onlinekampagner, f.eks. cash-back ("aktiviteter"), kan vi anvende de personoplysninger, du giver, til at administrere aktiviteterne, hvilket omfatter fornavn, efternavn, adresse, e-mailadresse, fødselsdato og bopælsland.
  I det omfang vilkårene og betingelserne for en sådan kampagne vedrørende behandling af personoplysninger om dig strider imod denne meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger, har vilkårene og betingelserne for kampagnen forrang, og vi råder dig til nøje at gennemgå vilkår og betingelser, som er specifikke for en aktivitet.
   
 • Abonnementer og nyhedsbreve
  Når du abonnerer på vores salgsfremmende korrespondance og nyhedsbreve, indsamler vi personoplysninger fra dig inklusive e-mailadresse, fornavn, efternavn og køn. Vi leverer kun sådanne abonnementtjenester til dig i overensstemmelse med gældende lovgivning, og når du udtrykkeligt har bedt os om det.
   
 • Når du overfører personoplysninger til et websted eller en onlineapplikation fra APS
  I tillæg til ovenstående kan vi indsamle andre personoplysninger om dig, som du giver ved at overføre indhold (f.eks. videoer eller billeder) til vores websteder eller onlineapplikationer. I sådanne tilfælde kan følgende personoplysninger blive indsamlet for at offentliggøre indholdet på vores websteder eller onlineapplikationer: navn, e-mailadresse, faktureringsoplysninger som belæg (f.eks. for visse onlinekampagner) og eventuelle personoplysninger i det indhold, du vælger at overføre. Når vi indsamler sådant indhold, gør vi det kun i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Oplysninger om din brug af tjenesterne
Vi indsamler muligvis information om din brug af vores tjenester gennem software på dine APS-enheder/produkter og på andre måder, eller din brug af vores onlineapplikationer. Vi kan for eksempel indsamle:

 • Information om enhed/produkt – såsom din hardwaremodel, MAC-adressen på enhedens trådløse netværksinterface og det mobiltelefonnummer, som anvendes af enheden, hvis du kontakter APS, information om mobiltelefonnet, dit mobilstyresystem, typen af mobilbrowser, du anvender, tidszoneindstilling og andre unikke enhedsidentifikatorer, IP-adresse, oplysninger om styresystem og indstillinger på den enhed, du anvender til at få adgang til tjenesterne.
   
 • Logføringsinformation – såsom tidspunkt og varighed for din brug af tjenesten, søgeforespørgselsord, du indtaster gennem tjenesterne, og eventuel information lagret i cookies, som vi har sat på din enhed (såsom din pc, mobiltelefon eller tablet) eller vores applikation.
   
 • Lokaliseringsinformation – såsom dit produkts eller din enheds GPS-signal eller information om WiFi-adgangspunkter og mobiltelefonmaster i nærheden, som kan blive sendt til os, når du anvender visse tjenester. Nogle af vores lokaliseringsaktiverede tjenester kræver dine personoplysninger, for at funktionen kan fungere. Hvis du vil anvende den pågældende funktion, vil du blive bedt om give dit samtykke til, at dine oplysninger anvendes til dette formål, på tidspunktet for dataindsamlingen. Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage ved at ændre indstillingerne i din enhed/dit produkt.
   
 • Stemmeinformation – såsom optagelser af din stemme, som vi foretager og kan gemme på vores servere, når du bruger stemmekommandoer.
   
 • Anden information – om din brug af tjenesterne, såsom hvilke onlineapplikationer du anvender, hvilke websteder du besøger, og hvordan du interagerer med indhold, som tilbydes gennem vores tjenester.

Personoplysninger fra tredjepartskilder
Vi kan modtage personoplysninger fra tredjeparter (dvs. andre virksomheder), for yderligere information herom se følgende yderligere information:

 • Information fra offentligt tilgængelige kilder
  Vi kan modtage personoplysninger om dig fra offentligt tilgængelige kilder, forudsat at modtagelsen af sådanne oplysninger overholder gældende lovgivning, som vi kan kombinere med andre oplysninger, vi modtager fra eller om dig.
   
 • Når du logger på din konto med dine brugeroplysninger til sociale medier
  Vi kan også modtage oplysninger om dig fra sociale netværk, når du vælger at oprette forbindelse til disse steder.

  Du kan tilmelde dig og logge på en APS-konto ved hjælp af din Facebook- eller Youtube-konto [eller konto hos et andet socialt netværk]. Hvis du gør det, tillader du Facebook [eller et andet socialt netværk] at dele visse personoplysninger fra din Facebook-konto med os. Disse personoplysninger omfatter dit navn, køn, generel placering, et link til din Facebook-profil, din tidszone, din fødselsdato, dit profilbillede, dine "Synes godt om" og din liste med "venner". Disse personoplysninger indsamles af Facebook, som dataansvarlig, stilles til rådighed for os og underlægges denne meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger.

  Vi anbefaler, at du bliver fortrolig med Facebook-funktionerne, så du ved, hvordan du kan kontrollere dine personoplysninger og Facebooks deling af dem med os ved hjælp af privatindstillingerne i din Facebook-konto.

3. På hvilket retsgrundlag behandler vi personoplysninger?

Vi må ikke behandle personoplysninger, hvis vi ikke kan henholde os til et gyldigt retsgrundlag. Vi behandler derfor kun dine personoplysninger, når:

 • vi har indhentet dit forudgående utvetydige samtykke;
   
 • behandlingen er nødvendig af hensyn til opfyldelse af vores kontraktlige forpligtelser over for dig eller for at tage prækontraktuelle skridt efter din anmodning;
   
 • behandlingen er nødvendig for at overholde vores retlige eller lovmæssige forpligtelser;
   
 • behandlingen er nødvendig for at beskytte dine eller en anden fysisk persons vitale interesser; eller
   
 • behandlingen er nødvendig for vores legitime interesser, medmindre dine interesser eller grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder går forud herfor. Eksempler på sådanne "legitime interesser" omfatter:

  at drage fordel af omkostningseffektive tjenester (vi kan f.eks. vælge at anvende bestemte platforme, som tilbydes af udbydere);
  at beskytte sikkerheden for vores IT-systemer, arkitektur og netværk; og
  at opfylde vores mål for virksomheden og social ansvarlighed.

4. Hvordan anvender vi dine personoplysninger?

Vi kan anvende de personoplysninger, vi indsamler, til følgende formål:

 • Oprette en konto/Logge på vores websteder og applikationer– til at gøre det muligt for dig at oprette en profil på vores websteder og applikationer, og til at gøre det muligt for dig at logge på sådanne websteder og applikationer
   
 • Registrering af produkter/enheder – til at registrere dig eller din enhed eller dit produkt til en af vores tjenester;
   
 • Levering af vores tjenester – til at levere vores tjenester eller en eventuel bestemt funktion, du anmoder om, inklusive til at sætte os i stand til at opfylde vores forpligtelser i henhold til en eventuel kontrakt med dig (f.eks. en produkt- eller enhedsgaranti);
   
 • Undersøgelser – til at spørge om din mening eller bede om dine kommentarer til vores tjenester og til at udføre andre undersøgelser;
   
 • Tilpasset og målrettet indhold – til at levere tilpasset indhold og give anbefalinger ud fra dine tidligere aktiviteter på vores tjenester. Vi kan anvende personoplysninger til en mere effektiv målretning af vores tjenester, indhold, anbefalinger, reklamer og korrespondance (du kan finde yderligere information herom i vores politik for cookies);
   
 • Markedsføringsaktiviteter – til at levere nyhedsbreve og andre former for kommunikation til dig via post, e-mail, telefon og/eller tekstbeskeder (SMS), kun hvis du har givet dit samtykke, eller vi på anden måde har tilladelse til at gøre dette under gældende lovgivning.
   
 • Profilering – til at forudsige dine interesser og levere direkte markedsføring til dig på dette grundlag;
   
 • Reklame – til reklame, såsom levering af tilpassede reklamer og sponsoreret indhold og sende dig salgsfremmende korrespondance;
   
 • Analyseformål – til bedømmelse og analyse af vores marked, kunder, produkter, enheder og andre tjenester (inklusive at bede om din mening om vores produkter og tjenester og udføre kundeundersøgelser);
   
 • Statistik – til at udarbejde anonyme, samlede statistikker om brugen af vores tjenester. Disse anonymiserede data kan blive delt med tredjeparter;
   
 • Forbedring af tjenester – til at udvikle og forbedre nye og eksisterende Advanced Power Solutions-produkter og -tjenester, anbefalinger, reklamer og andre former for kommunikation og lære mere om dine præferencer;
   
 • Kundesupporttjenester – til at yde kundesupport for din enhed eller dit produkt eller til at håndtere eventuelle supportforespørgsler du måtte have (såsom håndtering af klager);
   
 • Forretningsformål – til forretningsovervågning og intern registrering;
   
 • Offentliggøre dine kommentarer – hvis du overfører produkt- eller enhedsanmeldelser, kommentarer eller indhold til vores websteder eller applikationer, eller hvis du har svaret på en frivillig undersøgelse, kan vi linke til, offentliggøre eller skaffe omtale af dine kommentarer inklusive i vores egne reklamer;
   
 • Sikkerhed – til at beskytte vores kunder (f.eks. forhindre spam eller forsøg på at bedrage brugerne af vores tjenester); til at drive og opretholde sikkerheden for vores tjenester (f.eks. at forhindre eller stoppe et angreb på vores systemer eller netværk); eller til at beskytte Advanced Power Solutions rettigheder eller ejendom, inklusive håndhævelse af vilkår eller aftaler, som regulerer brugen af vores tjenester;
   
 • Retlige forpligtelser – til at overholde vores retlige forpligtelser i henhold til EU-medlemsstaternes nationale ret eller EU-retten;
   
 • Konkurrencer og kampagner – til at udføre aktiviteter og registrere din deltagelse heri, som tilladt i henhold til loven, samt til at videregive dine personoplysninger til vores partnere og sponsorer af sådanne aktiviteter;
   
 • Uddannelse – til personaleuddannelse og kvalitetssikringsformål, særligt med hensyn til vores kundesupportrepræsentanter;
   
 • Opdateringer – til at kommunikere med dig, inklusive kommunikere med dig om din konto, dine profiler eller dine transaktioner med os, give dig vigtig information om dine produkter, enheder, applikationer eller andre tjenester, sende dig underretninger om væsentlige ændringer af vores meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger;
   
 • Kombinere personoplysninger – til at kombinere personoplysninger, vi indsamler fra dig, for eksempel for at gøre os i stand til at yde bedre support og levere mere personligt indhold;
   
 • Virksomhedstransaktioner – til at håndtere virksomhedstransaktioner, som involverer vores virksomhed, inklusive omstrukturering, sammenslutning, overførsel, salg, joint venture, overdragelse eller anden afhændelse af hele eller dele af Advanced Power Solutions virksomhed, aktiver eller lager, inklusive, uden begrænsning, i forbindelse med eventuel konkurs eller lignende foranstaltninger.

5. Til hvem og hvortil videregiver vi dine personoplysninger?

Vi videregiver ikke dine personoplysninger til tredjeparter til deres egne uafhængige markedsførings- eller forretningsformål uden dit samtykke. Vi kan imidlertid videregive dine personoplysninger til følgende enheder:

Tredjepartsmodtagere af personoplysningerne

 • Advanced Power Solutions associerede selskaber
  Vi er muligvis nødt til at overføre dine personoplysninger til andre af Advanced Power Solutions associerede selskaber for at levere den tjeneste, du har brug for, eller andre tjenester/assistance, du anmoder om. Alle Advanced Power Solutions associerede selskaber er forpligtet til at følge de principper for beskyttelse af personlige oplysninger, som er beskrevet i denne meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger.
   
 • Udvalgte partnere
  Vi kan dele dine personoplysninger med vores nøje udvalgte forretningspartnere, inklusive udbydere af trådløse tjenester. Disse partnere kan anvende dine personoplysninger til at levere de APS-tjenester, du anmoder om (såsom videoindhold), og forudsige dine interesser og kan sende dig salgsfremmende materiale, reklamer og andet materiale.
   
 • Tjenesteudbydere
  Vi anvender tredjeparts tjenesteudbydere til at hjælpe os med at administrere visse aktiviteter og tjenester på vores vegne, såsom at udføre dine køb og levere produkter, administrere aktiviteter, behandle kreditkortbetalinger, sende post og e-mails, sende tekstbeskeder (SMS), levere reklamer, analysere brugen af vores tjenester, følge effektiviteten af vores reklamekampagner, tillade brugere at oprette forbindelse til deres sociale netværk, levere tjenester til overvågning af bedrageri og kundesupport. Vi deler udelukkende personoplysninger om dig med sådanne tredjeparts tjenesteudbydere for at gøre dem i stand til at udføre tjenester på vores vegne, og de vil kun handle i overensstemmelse med vores anvisninger. Her er eksempler på tredjeparts tjenesteudbydere, vi anvender:

  E-mailtjenesteudbydere – Cloud-tjenester fra f.eks. Eloqua fra Oracle anvendes til at hjælpe os med at sende e-mails til dig i overensstemmelse med dine markedsføringspræferencer;
  Analysetjenesteudbydere – analyseudbydere anvendes til at hjælpe os med at forstå brugen af vores produkter/enheder og andre tjenester, for at gøre os i stand til at forbedre vores tjenester. Analyseudbyderne, vi aktuelt anvender, er Google Analytics. For yderligere information se vores politik for cookies.
   
 • Udbydere af sociale netværk
  Vi kan videregive dine personoplysninger, såsom din e-mailadresse, til visse udbydere af sociale netværk, så de kan hjælpe os med at vise reklamer for vores tjenester på dine sociale netværkssider. Vi deler kun dine personoplysninger med udbydere af sociale netværk i overensstemmelse med dine markedsføringspræferencer og gældende lovgivning.
   
 • Tredjeparter, når det kræves ved lov eller for at beskytte vores tjenester
  Vi videregiver dine personoplysninger for at overholde gældende lovgivning eller reagere på åbne retlige procedurer, inklusive fra politiet eller andre regeringsmyndigheder; for at beskytte vores kunder (f.eks. forhindre spam eller forsøg på at bedrage brugerne af vores tjenester); til at drive og opretholde sikkerheden for vores tjenester (f.eks. at forhindre eller stoppe et angreb på vores systemer eller netværk); eller til at beskytte Advanced Power Solutions rettigheder eller ejendom, inklusive håndhævelse af vilkår eller aftaler, som regulerer brugen af vores tjenester.
   
 • Anonyme statistikker
  Vi udarbejder og udvikler anonyme, samlede eller generiske data og statistikker af forskellige årsager (som angivet i denne meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger). Da disse data er anonyme (dvs. du kan ikke identificeres ud fra dem), anser vi ikke disse oplysninger for at være personoplysninger. Som sådanne kan vi dele dem med enhver tredjepart (såsom vores associerede selskaber, partnere, annoncører eller andre).
   
 • Andre parter med dit samtykke eller efter din anvisning
  Vi kan dele personoplysninger om dig med tredjeparter, når du giver samtykke til eller anmoder om en sådan deling.

  En række af APS tjenester giver dig mulighed for at overføre og dele visse personoplysninger, såsom meddelelser, billeder, videoer og andet indhold. Personoplysninger, som du vælger at overføre og dele på en offentligt tilgængelig profil, kan ses og tilgås af andre. Du bør derfor altid udvise forsigtighed, når du anvender sådanne APS-tjenester.

International overførsel af data
De personoplysninger, vi indsamler fra dig, kan blive lagret og behandlet i din region, eller overført til, lagret eller på anden måde behandlet uden for det europæiske økonomiske samarbejdsområde ("EØS"), inklusive, men ikke begrænset til, Canada og Japan eller et andet land, som ikke tilbyder et tilstrækkeligt niveau af databeskyttelse som anerkendt af Europa-kommissionen, og hvor Advanced Power Solutions eller dets associerede selskaber, datterselskaber eller tjenesteudbydere opretholder faciliteter.

Når vi overfører dine personoplysninger til lande uden for EØS, vil vi sikre, at der er indført passende foranstaltninger til beskyttelse såsom fornødne overførselsaftaler og mekanismer (såsom EU-modelklausulerne) for at hjælpe med at sikre, at vores tredjeparts tjenesteudbydere yder et tilstrækkeligt niveau af beskyttelse af dine personoplysninger. Du kan bede om yderligere information, hvad angår dette, og få en kopi af de relevante foranstaltninger til beskyttelse efter anmodning ved at sende en anmodning til den kontaktperson, som er angivet i afsnittet Kontakt os/yderligere information i denne meddelelse om beskyttelse af personoplysninger, nedenfor.

6. Hvad gør vi for at sikre dine personoplysninger?

 • Generelt
  Advanced Power Solutions har indført passende fysiske og tekniske foranstaltninger for at sikre de personoplysninger, vi indsamler i forbindelse med vores tjenester. Disse foranstaltninger tager hensyn til:

  det aktuelle tekniske niveau;
  implementeringsomkostningerne;
  dataenes art; og
  risikoen ved behandlingen.

  Formålet dermed er at beskytte mod hændelig eller ulovlig tilintetgørelse eller ændring, hændeligt tab, uautoriseret videregivelse eller adgang og mod andre former for ulovlig behandling.

  Bemærk dog, at selvom vi træffer passende foranstaltninger for at beskytte dine personoplysninger, er der ingen websteder, produkter, enheder, onlineapplikationer eller dataoverførsler, computersystemer eller trådløse forbindelser, der er fuldstændig sikre, og vi kan derfor ikke garantere sikkerheden af dine personoplysninger.
   
 • Kryptering
  Alle personoplysninger, du giver os, lagres på vores sikre servere. I tilfælde, hvor vi har givet dig (eller hvor du har valgt) en adgangskode, som giver dig adgang til visse tjenester, er du ansvarlig for at holde denne adgangskode fortrolig, og vi beder dig om ikke at dele din adgangskode med nogen.
   
 • Andre sikkerhedsforanstaltninger
  Informationssikkerhed, inklusive beskyttelse af personoplysninger, er reguleret i et globalt Advanced Power Solutions-program med titlen "Information Security Management" (informationssikkerhedsstyring, ISM). De relaterede formål, standarder og implementeringstiltag er reguleret i globalt gældende politikker, standarder og retningslinjer. Alle centraleuropæiske IT-systemer vurderes eksternt og falder under reglerne for informationssikkerhedsstyring, som gælder for ISO 27001-certificeringen. Programmet i alle dets dele følger en stærk årlig PDCA-tilgang (Plan-Do-Check-Act: planlæg, udfør, kontroller, tag handling) for at sikre fortroligheden, integriteten og tilgængeligheden af alle data (inklusive dine personoplysninger) for hele informationskredsløbet fra indsamling til tilintetgørelse af sådanne data.
   
 • Brug af sociale medier og forummer
  Visse tjenester omfatter funktioner med sociale netværk, chatrum eller forummer. Når du anvender disse funktioner, bør du sikre, at du ikke giver nogen personoplysninger, som du ikke ønsker skal blive set, indsamlet eller anvendt af andre brugere.

7. Hvilke rettigheder har du, og hvordan kan du udøve dem?

 • Hvilke rettigheder har du?
  Advanced Power Solutions vil indsamle, gemme og behandle dine personoplysninger i overensstemmelse med dine rettigheder under al gældende databeskyttelseslovgivning.

  Dine rettigheder under den generelle forordning om databeskyttelse omfatter retten til at få adgang til en kopi af dine personoplysninger, retten til at anmode om berigtigelse eller opdatering af urigtige personoplysninger og retten til at gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger under de betingelser, som er fastlagt i gældende lovgivning.

  Du har også ret til at til at anmode om sletning af dine personoplysninger, og hvis du har givet samtykke til behandling af dine personoplysninger, har du ret til at trække dit samtykke tilbage på ethvert tidspunkt (uden at dette berører lovligheden af behandling, der er baseret på samtykke, inden tilbagetrækning heraf). Derudover har du i visse tilfælde også ret til dataportabilitet. Dette er retten til at modtage de personoplysninger, du har givet os, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og til at anmode om at transmittere disse personoplysninger til en tredjepart uden hindring fra os og underlagt dine egne fortrolighedsforpligtelser.
   
 • Udøvelse af dine rettigheder
  Hvis du ønsker at udøve nogen af ovennævnte rettigheder, så kontakt os på en af de måder, som er angivet nedenfor i afsnittet Kontakt os/yderligere information i denne meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger.
   
 • Klager
  Hvis du ikke er tilfreds med, hvordan vi behandler dine personoplysninger, kan du kontakte os på en af de måder, som er angivet nedenfor i afsnittet Kontakt os/yderligere information i denne meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger, eller også kan du indgive en klage til den kompetente tilsynsmyndighed, udover dine rettigheder, som er beskrevet ovenfor.

8. Dataopbevaring – Hvor længe gemmer/opbevarer vi dine personoplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger i den periode, som er nødvendig for at opfylde de formål, som dine personoplysninger er blevet indsamlet til, som beskrevet i denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger, medmindre loven fastsætter en længere opbevaringsperiode. Når dine personoplysninger ikke længere er nødvendige for at opfylde det formål, de blev indsamlet til, eller som krævet af gældende lovgivning, vil de blive slettet og/eller returneret til dig i overensstemmelse med gældende lovgivning.

9. Tredjeparters links og produkter på vores tjenester

Vores websteder, applikationer og produkter kan indeholde links til andre websteder fra tredjeparter, som ikke drives af APS, og vores websteder eller dine produkter og enheder kan indeholde applikationer, som du kan downloade fra tredjeparter. Disse linkede sider og applikationer er ikke under Advanced Power Solutions kontrol, og som sådan er vi ikke ansvarlige for principperne for beskyttelse af personlige oplysninger eller indholdet i nogen linkede websteder eller onlineapplikationer. Hvis du vælger at bruge tredjeparters websteder eller applikationer, vil alle personoplysninger, som indsamles af tredjepartens websted eller applikation, være underlagt den eksisterende politik for beskyttelse af personlige oplysninger for denne tredjepart. Vi anbefaler kraftigt, at du giver dig tid til at gennemgå politikkerne for beskyttelse af personlige oplysninger for tredjeparter, som du giver personoplysninger.

10. Cookies

 • Hvad er cookies?
  APS, samt visse andre tredjeparter, som leverer indhold, reklame eller andre funktionaliteter på vores tjenester, kan anvende cookies og andre teknologier inden for visse områder af vores tjenester. Cookies er små sporingskoder, som kan læses af en webserver i det domæne, som satte cookien på din harddisk. Vi kan anvende cookies til at gemme dine præferencer og indstillinger, hjælpe dig med at logge på, levere målrettede reklamer og analysere brugen af webstedet.

  Bemærk, at du kan indstille din browser til at give dig besked, når der sendes cookies til den. Hvis du ikke vil modtage cookies, kan du helt afvise cookies ved at aktivere de relevante indstillinger i din browser. Bemærk, at hvis du afviser alle cookies, vil visse funktioner på tjenesterne muligvis ikke være tilgængelige for dig eller ikke fungere korrekt. Endelig kan du også slette cookies, som allerede er sendt.
   
 • Yderligere information om cookies
  For yderligere information om, hvad cookies er, hvordan APS og andre tredjeparter anvender dem, og for yderligere oplysninger om, hvordan cookies kan slås fra, henvises til vores politik for cookies.

11. Dine valg (f.eks. markedsføringsrelaterede e-mails eller andet)

Vi og andre af Advanced Power Solutions associerede selskaber kan bruge dine personoplysninger (såsom dine kontaktoplysninger (f.eks. fornavn, efternavn, køn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer)) til at sende dig markedsføringsrelateret korrespondance via post, e-mail, telefon og/eller tekstbesked (såsom SMS) relateret til APS produkter, enheder og andre tjenester i overensstemmelse med dine e-mail- og kontaktpræferencer, eller som du på anden måde giver samtykke til.

Når du køber produkter eller enheder fra APS, kontakter vores kundesupportrepræsentanter, opretter en konto eller profil til en af vores tjenester eller abonnerer på en af vores tjenester, vil du få mulighed for at tilmelde dig (eller hvor tilladt af gældende lovgivning, framelde dig) modtagelse af sådan markedsføringsrelateret korrespondance.

Vi deler ikke personoplysninger med tredjeparter til tredjeparternes markedsføringsformål.

Vi kan også anvende dine personoplysninger til at tilpasse og målrette vores markedsføringskommunikation mere effektivt for at sikre, så vidt muligt, at eventuel markedsføringsrelateret korrespondance er relevant for dig.

For at framelde dig markedsføringsrelateret korrespondance fra APS kan du opdatere dine e-mail- og kontaktpræferencer eller klikke på "Frameld" i alle markedsførings- eller salgsfremmende e-mails, du modtager fra os.

12.  Personoplysninger om børn

 • Hvem er et barn?
  Advanced Power Solutions anser et barn for at være alle under 16 år, eller en lavere alder som kan være fastsat i gældende databeskyttelseslovgivning.
   
 • Indsamler vi personoplysninger fra børn?
  Vi indsamler ikke eller forsøger ikke bevidst at indsamle personoplysninger fra eller om børn uden samtykke fra en forælder eller værge. I tilfælde hvor vi indsamler personoplysninger fra børn, vil vi altid gøre os rimelige bestræbelser på at kontrollere, at barnets forælder eller værge har givet eller godkendt samtykket.
   
 • Hvad gør vi, når børn giver personoplysninger til os?
  Hvis vi bliver opmærksomme på, at de afgivne personoplysninger vedrører et barn uden samtykke fra en forælder eller værge, vil vi gøre os rimelige bestræbelser på at:

  slette de pågældende personoplysninger så hurtigt som muligt; eller
  hvis sletning ikke er mulig, vil vi sikre, at disse personoplysninger ikke anvendes til noget formål eller videregives yderligere til nogen tredjepart.
   
 • Spørgsmål fra forældre eller værger
  Hvis du er forælder eller værge, og du har spørgsmål vedrørende APS behandling af dit barns personoplysninger, så kontakt os ved hjælp af de oplysninger, som er angivet i afsnittet "Kontakt os/yderligere information" nedenfor.

13.  Ændringer af denne meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger

Advanced Power Solutions kan ændre denne meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger fra tid til anden. "Dato for seneste opdatering" nederst på denne side angiver, hvornår meddelelsen sidst er blevet opdateret, og eventuelle ændringer træder i kraft, når vi har publiceret den ændrede meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger.

Vi vil underrette dig, hvis disse ændringer er væsentlige, og hvor det kræves af gældende lovgivning, vil vi indhente dit samtykke. Vi vil give denne underretning via e-mail eller ved at publicere en underretning om ændringerne på Advanced Power Solutions websted eller gennem de relevante tjenester.

14. Kontakt os/yderligere information

Hvis du har spørgsmål vedrørende indsamlingen, behandlingen eller brugen af dine personoplysninger, eller hvis du vil korrigere, blokere, berigtige, gøre indsigelse mod, have adgang til, trække dit samtykke tilbage til noget foreliggende aspekt af denne meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger eller slette nogen af dine personoplysninger, så kontakt os:

Dato for seneste opdatering: 30. september 2021