Køb produkter

Hvordan kan jeg vide, hvornår mit batteri har nået afslutningen på dets brugstid?

Når symptomerne i punktet herunder opstår, kan det angive, at dine genopladelige batterier skal udskiftes. 

  1. Batteriet er blevet brugt meget i løbet af de sidste par år, og dets driftstid er begyndt at blive kortere efter opladning. Som udgangspunkt er det tid til at udskifte dine genopladelige batterier, hvis driftstiden er blevet halveret.
  2. Hvis opladningen af ét batteri frembyder mange vanskeligheder, f.eks. når opladningstiden bliver længere og længere. Hvis det f.eks. tager dobbelt så lang tid at oplade et batteri i sammenligning med andre batterier af samme type, anbefales det at udskifte det pågældende genopladelige batteri. 

Hvis et dødt batteri i et af de ovenstående tilfælde skal udskiftes, opfordrer Panasonic kraftigt sine kunder til at udskifte alle batterier i det anvendte apparat for at modvirke risikoen for, at de andre batterier overoplades. 

I tilfælde af nedenstående fejl kan hovedårsagen dog være en uregelmæssig kontakt mellem batteri og terminal. 

  1. Batteriopladningen bliver aldrig færdig, eller den tager lang tid (retningslinje: 2 til 3 gange længere end den normale opladningstid).
  2. Når driftstiden er mærkbart kortere, selv om batteriet kun er blevet brugt få gange.

I de ovenstående tilfælde anbefales det at rense plus- og minusterminalerne på batterierne og terminalerne på opladeren med en rengøringsklud. 

FAQ Satisfaction

How helpful was this answer for you?
Loading...
Thank you for your support.
How do I know when my battery is at the end of its usable life.
Se vores produkter