Køb produkter

Hvordan benytter man et batteri korrekt?

  • Kontrollér manualen til dit apparat for at se, om apparatet kræver bestemte batterier

Hvis manualen til apparatet udtrykkeligt angiver, at det skal bruge nogle bestemte batterier, skal du følge denne anvisning. Brug af andre batterier kan føre til, at apparatet slet ikke virker, eller ikke virker så længe som forventet.

  • Indsæt batterierne korrekt ved at kigge på plus- og minuspolen

Hvis et apparat benytter et ulige antal batterier, vil det somme tider fungere alligevel, selv om et af batterierne er blevet indsat omvendt, hvad angår polerne.
Dette er dog meget farligt, da det kan medføre varmeudvikling, lækage eller eksplosion af batterier. Derfor skal du sørge for at indsætte batterierne korrekt. 

  • Pas på kortslutninger

Kortslutninger opstår, når man anbringer et batteri i et metalhus eller i en skuffe/lomme, hvor der findes metalgenstande (f.eks. halskæder, nøgler eller mønter). Når der er opstået en kortslutning, vil der være overdrevne strømflows, som vil føre til overopvarmning, lækage eller eksplosion af batteriet. 

  • Gruppér altid batterier af samme mærke og type

Brug af batterier med forskellige karakteristika såsom alkalisk, zink/kul eller Ni-MH sammen vil føre til lækage, eksplosion af batterier og kortere levetid for batterierne.
Derfor anbefales det at gruppere batterier med samme produktkode med dine apparater.

  • Bland ikke gamle og nye batterier sammen

Hvis batterierne blandes sammen, kan de begynde at lække. Hvis de blandes, vil de nye batterier desuden heller ikke være i stand til at yde deres bedste.

  • Undlad at beskadige batterioverfladen

Bemærk, at det er farligt at benytte batterier med den udvendige mærkat pillet af eller beskadiget, da det vil føre til kortslutning af batterierne.
Kontrollér, at batteriernes mærkater ikke er beskadigede, før du benytter batterierne.

  • Sørg for altid at slukke for dine apparater efter brug

De fleste problemer med lækage skyldes, at man glemmer at slukke for apparater efter brug. 

  • Sørg for at tage batterierne ud, hvis apparatet ikke skal bruges i længere tid

Hvis et batteri holdes indsat i et apparat, kan det medføre lækage og skader på apparatet. Derfor skal du sørge for at tage batterierne ud, hvis et apparat ikke skal bruges i længere tid.

  • Opbevar batterierne korrekt

Sørg for at opbevare dine batterier ved rumtemperatur og ikke udsat for direkte sollys, høje temperaturer og høj luftfugtighed 

  • Undgå at anbringe batterier i nærheden af babyer

Hvis en baby eller enhver anden person sluger et batteri, skal man straks søge lægehjælp. For at undgå denne risiko skal du sørge for at opbevare dine batterier et sted, hvor de er uden for rækkevidde af børn.

FAQ Satisfaction

How helpful was this answer for you?
Loading...
Thank you for your support.
How to use battery
Se vores produkter