Nakupujte produkty

Zásady ochrany osobních údajů firmy Advanced Power Solutions

Cílem těchto Zásad ochrany osobních údajů je informovat vás o tom, jakým způsobem využíváme informace, které o vás shromažďujeme (nazývané „osobní údaje“ a vysvětlené dále). Pokusili jsme se podat co nejpodrobnější vysvětlení, abyste tyto informace rychle a snadno pochopili. V případě, že vás zajímá víc, můžete pokračovat kliknutím na odkaz.

Zásady ochrany osobních údajů se vztahují na služby, zařízení, produkty, internetové stránky nebo aplikace, které se vztahují nebo odkazují na Zásady ochrany osobních údajů (souhrnně nazývané naše „Služby“) a platí, ať již naše služby využíváte prostřednictvím počítače, mobilního telefonu, tabletu, TV nebo jiného zařízení.

1. Co jsou osobní údaje?

V rámci těchto Zásad o ochraně osobních údajů znamenají „Osobní údaje“ veškeré informace, které se vztahují k identifikovanému či identifikovatelnému jednotlivci (čili k vám). Informace, které vás identifikují, mohou například obsahovat vaše jméno, adresu, telefonní číslo, fotografie, podrobnosti o platbách, specifické číslo produktu/zařízení značky Advanced Power Solutions, které jste si zakoupili, údaje o umístění, online identifikátor (např. soubory cookie a vaše IP adresa). Informace, pomocí kterých vás nelze identifikovat, ale které jsou s vámi spojené, také spadají pod pojem Osobní údaje.

2. Jaké osobní údaje o vás společnost Advanced Power Solutions sbírá?

Osobní údaje, které o sobě poskytujete přímo
Některé Služby, které nabízíme, umožňují/vyžadují zadání vašich Osobních údajů.

 • Když zakládáte účet APS na našich stránkách nebo aplikacích
  Když zakládáte účet APS na stránkách nebo v aplikaci společnosti APS, žádáme vás o poskytnutí určitých Osobních údajů, jako jsou vaše pohlaví, křestní jméno, příjmení, e-mailová adresa, datum narození a zemi pobytu. Specifické požadované údaje se mohou lišit v závislosti na službách, které jste si zvolili.
   
 • Když registrujete produkt nebo zařízení u společnosti APS
  Když se rozhodnete zaregistrovat u nás příslušný produkt nebo zařízení za účelem využívání určitých funkcí nebo rozšířené záruky či promo nabídky. Za účelem registrace vašeho produktu nebo zařízení můžeme shromažďovat Osobní údaje, jako jsou vaše jméno, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa a údaje o produktu nebo zařízení APS, které vlastníte, jako jsou sériová čísla (nebo další identifikátory produktu/zařízení) a datum zakoupení.
   
 • Když komunikujete se společností APS
  Když nás kontaktujete nebo komunikujete se zástupci naší zákaznické podpory prostřednictvím e-mailu, živého chatu, telefonu nebo osobně, můžeme sbírat vaše Osobní údaje, jako jsou vaše jméno, poštovní adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa a preference týkající se kontaktu; také můžeme shromažďovat údaje o produktech nebo zařízeních značky APS, které vlastníte, jako jsou jejich sériová čísla a datum zakoupení. Také můžeme vytvářet protokoly/přehledy, které jsou užitečné pro diagnózu problémů týkajících se výkonu produktu nebo aplikace a sbírat údaje týkající se problému. Tyto informace používáme pro poskytování zákaznické a produktové podpory. Můžeme vstoupit do vašeho Účtu „My APS“ nebo k dalším relevantním účtům APS za účelem poskytnutí nutné asistence nebo podpory, o kterou zažádáte nebo jste vyžadovali. Také můžeme nahrávat a přehrávat vaše konverzace s našimi zástupci zákaznické podpory (např. když nás kontaktujete telefonicky), za účelem školení a řešení stížností a také pro zjištění jakýchkoli údajů, které jste poskytli při dobrovolných zákaznických průzkumech. Nahrávat a/nebo přehrávat vaše konverzace s námi budeme pouze tehdy, umožňují-li nám to platné zákony, a vždy vám sdělíme, že si takto počínáme, nejpozději na začátku dané konverzace.
   
 • Diskuze a fóra
  Některé stránky a aplikace APS obsahují diskuze, fóra, elektronické nástěnky, funkce chatu, blogy a podobné funkce („Komunitní příspěvky“), prostřednictvím kterých můžete zveřejňovat údaje, zprávy a další materiál. Pokud šíříte jakékoli Osobní údaje prostřednictvím těchto služeb, doporučujeme vám počínat si s velkou opatrností, jelikož mohou být zveřejněny a být přístupné návštěvníkům našich stránek a široké veřejnosti.

  Pro účast na Komunitních příspěvcích sbíráme určité Osobní údaje, které zahrnují vaše jméno, uživatelské jméno, heslo, e-mailovou adresu, datum narození a kontaktní údaje (např. e-mailovou adresu, telefonní číslo) a v určitých případech údaje o produktu, jako jsou model a sériové číslo a jakékoli další údaje, které si přejete sdělovat v rámci Komunitních příspěvků.
   
 • Promo akce, hry, slosování a soutěže
  Účastníte-li se sázení, turnajů, online her, slosování, soutěží nebo online promo akcí, např. cash back („Aktivity“), můžeme používat Osobní údaje, které poskytnete, pro správu Aktivit. Ty zahrnují vaše křestní jméno, příjmení, adresu, e-mailovou adresu, datum narození a zemi pobytu.

  V případě, že smluvní podmínky jakékoli takové promo akce týkající se Osobních údajů týkajících se vás jsou v konfliktu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů, mají přednost smluvní podmínky promo akce, a doporučujeme vám proto si pozorně prostudovat veškeré specifické podmínky daných Aktivit.
   
 • Registrace pro zasílání newsletterů
  Pokud se zaregistrujete k odběru naší reklamní komunikace a newsletterů, budeme shromažďovat vaše Osobní údaje zahrnující vaši e-mailovou adresu, křestní jméno, příjmení a pohlaví. Tyto služby odběru vám budeme poskytovat pouze v souladu s platnými právními předpisy a tehdy, když jste nás výslovně požádali, abychom tak činili.
   
 • Když aktualizujete své Osobní údaje na stránkách APS nebo v online aplikaci
  Kromě výše uvedeného můžeme shromažďovat další Osobní údaje, které nám poskytnete nahráním určitého obsahu (např. video souborů nebo fotografií) na naše stránky nebo online aplikace. V těchto případech mohou být za účelem zveřejnění obsahu na našich stránkách nebo online aplikacích shromažďovány následující Osobní údaje: vaše jméno, e-mailová adresa, fakturační údaje jako doklad (např. pro některé online promo akce) a jakékoli Osobní údaje, které se rozhodnete nahrát v rámci daného obsahu. Při uchovávání tohoto obsahu budeme postupovat pouze v souladu s platnými právními předpisy.

Informace o vašem používání služeb
Můžeme shromažďovat údaje o vašem používání našich Služeb prostřednictvím softwaru na vašem zařízení/produktu APS a dalšími prostředky, nebo při vašem používání našich online aplikací. Například můžeme sbírat:

 • Informace o zařízení/produktu - jako například váš hardware model, MAC adresu bezdrátového síťového rozhraní zařízení a číslo mobilního telefonu používaného zařízením v případě, že kontaktujete mobilní síť APS, váš operační systém mobilního zařízení, typ mobilního prohlížeče, který používáte, nastavení časového pásma a další unikátní identifikátory zařízení, IP adresu, detaily operačního systému a nastavení zařízení, které používáte pro přístup k Službám.
   
 • Přihlašovací údaje - jako například čas a dobu trvání vašeho používání Služeb, pojmy zadané do vyhledávače prostřednictvím Služeb a jakékoli další údaje uložené v rámci souborů cookie, které jsme nastavili na vašem zařízení (jako například vaše PC, mobilní telefon nebo tablet) nebo naší aplikaci.
   
 • Informace o umístění - jako signál vašeho GPS produktu nebo zařízení nebo údaje o blízkých přístupových bodech WiFi a vysílačích mobilních sítí, které nám mohou být zaslány při používání určitých Služeb. Některé z našich Služeb používajících údaje o poloze vyžadují vaše Osobní údaje pro svou funkci. Přejete-li si používat určitou speciální funkci, budete požádáni o souhlas s tím, aby vaše údaje byly použity za tímto účelem v době sběru údajů. Svůj souhlas můžete vzít kdykoli zpět změnou vašeho nastavení ve vašem zařízení/produktu.
   
 • Hlasové údaje - jako například nahrávky vašeho hlasu, které můžeme pořizovat a uchovávat na našich serverech, používáte-li hlasové ovládání.
   
 • Další údaje - o vašem používání Služeb, jako jsou online aplikace, které používáte, internetové stránky, které navštívíte, a způsob, jakým reagujete na obsah nabízený prostřednictvím Služeb.

Osobní údaje od třetích stran
Můžeme získávat Osobní údaje od třetích stran (např. dalších společností). Pro další podrobnosti si prosím prostudujte následující doplňkové informace:

 • Údaje z veřejně dostupných zdrojů
  Osobní údaje o vás můžeme čerpat také z veřejně dostupných zdrojů. Příjem takovýchto údajů probíhá v souladu s platnými právními předpisy a můžeme je kombinovat s dalšími údaji, které od vás nebo o vás získáme.
   
 • Když se přihlašujete ke svému účtu prostřednictvím sociální sítě
  Údaje o vás můžeme získávat také ze sociálních sítí, pokud se rozhodnete připojovat se jejich prostřednictvím.

  Účet APS vám umožňuje registraci a přihlášení prostřednictvím účtu Facebook nebo Youtube (a dalších sociálních sítí). Pokud tak učiníte, povolujete aplikaci Facebook (nebo jiných sociálních sítí), aby s námi sdílela určité Osobní údaje získané z vašeho účtu aplikace Facebook. Tyto Osobní údaje zahrnují vaše jméno, pohlaví, obecný pobyt, odkaz na váš profil aplikace Facebook, vaše časové pásmo, datum vašeho narození, váš profilový obrázek, vaše označení jako „To se mi líbí“ a seznam vašich „Přátel“. Tyto Osobní údaje jsou shromažďovány aplikací Facebook, jejíž provozovatel je jejich správce, a po jejich poskytnutí nám se stávají předmětem těchto Zásad o ochraně osobních údajů.

  Doporučujeme vám, abyste se seznámili s funkcemi aplikace Facebook pro zjištění, jak spravovat vaše Osobní údaje a jak je s námi sdílet prostřednictvím účtu Facebook, v Nastavení soukromí vašeho účtu Facebook.

3. Na základě jakých právních podkladů zpracováváme osobní údaje?

Nemáme povolení zpracovávat Osobní údaje, pokud nemáme oporu v platném právním znění. Proto budeme vaše Osobní údaje zpracovávat pouze tehdy, pokud:

 • jsme získali předem váš jednoznačný souhlas;
 • je jejich zpracování nutné pro splnění našich smluvních závazků vůči vám nebo pro podnikání smluvních kroků na vaši žádost;
 • zpracování je nutné pro splnění našich legálních nebo právních povinností;
 • zpracování je nutné pro ochranu životně důležitých zájmů vás nebo další fyzické osoby; nebo
 • zpracování je nutné pro naše legitimní zájmy, krom případů, kdy by narušovaly vaše zájmy nebo základní práva a svobody. Příklady takovýchto „legitimních zájmů“ zahrnují:

  prospěch ze služeb přinášejících finanční úsporu (např. můžeme používat určité platformy nabízené poskytovateli);
  ochrana bezpečnosti našich IT systémů, struktury a sítí; a
  zajištění cílů naší korporátní a společenské odpovědnosti.

4. Jak využíváme vaše osobní údaje?

Shromážděné Osobní údaje můžeme použít pro následující účely:

 • Založení Účtu/Přihlašovacího jména na naše Stránky, Aplikace- abyste si mohli vytvořit profil na našich stránkách, aplikacích a abyste se mohli na tyto stránky a aplikace přihlašovat
   
 • Registrace produktů/zařízení - pro registraci vás a vašeho zařízení nebo produktu k jakékoli z našich Služeb;
   
 • Poskytování našich Služeb - pro poskytnutí našich Služeb nebo jakékoli specifické funkce, kterou požadujete, včetně zajištění splnění našich smluvních povinností vůči vám (jako například záruky na produkt nebo zařízení);
   
 • Průzkumy - pro zjištění vašeho názoru nebo komentářů týkajících se našich Služeb a za účelem dalších průzkumů;
   
 • Vlastní a cílený obsah - pro poskytnutí vlastního obsahu a poskytování doporučení na základě vašich minulých aktivit v rámci našich Služeb. Osobní údaje můžeme využívat pro efektivnější cílení našich Služeb, obsahu, doporučení, reklam a komunikace (více informací o tomto využívání Osobních údajů se dočtete v našich Zásadách používání souborů cookie);
   
 • Marketingové aktivity - pro zasílání newsletterů a dalších sdělení poštou, e-mailem, telefonicky a/nebo prostřednictvím textových (SMS) zpráv, pouze pokud jste nám udělili svůj souhlas, nebo nám to umožňují platné zákony.
   
 • Profilování - pro možnost predikce vašich zájmů a poskytnutí přímého marketingu na této bázi;
   
 • Reklama - za reklamními účely, jako je poskytování vybraných reklam a sponzorovaného obsahu a zasílání sdělení o promo akcích;
   
 • Účely analýzy - pro hodnocení a analýzu našeho trhu, zákazníků, produktů, služeb a dalších Služeb (včetně dotazování na vaše názory na naše produkty a služby a provádění zákaznických průzkumů);
   
 • Statistiky - pro vytváření anonymních, souhrnných statistik týkajících se využívání našich Služeb. Tato anonymizovaná data mohou být sdílena s třetími stranami;
   
 • Zlepšování Služeb - pro vývoj a vylepšování nových a stávajících produktů a Služeb značky Advanced Power Solutions, doporučení, reklam a dalších sdělení a pro zjištění vašich preferencí;
   
 • Služby Zákaznické podpory - pro poskytnutí služeb zákaznické podpory pro vaše zařízení nebo produkt nebo za účelem řešení případných dotazů na technickou podporu (jako například řešení stížností);
   
 • Obchodní účely - pro monitorování obchodních aktivit a uchovávání interních záznamů;
   
 • Zveřejňování vašich komentářů - pokud nahráváte recenze na produkt nebo zařízení, komentáře nebo jiný obsah na naše stránky nebo aplikace, nebo pokud jste se účastnili našeho dobrovolného průzkumu, můžeme odkazovat, zveřejňovat nebo šířit vaše komentáře, a to také v rámci našich vlastních reklam;
   
 • Bezpečnost - pro ochranu našich zákazníků (např. v rámci prevence spamu nebo pokusů o podvod uživatelů našich Služeb); pro zajištění a udržování bezpečnosti našich Služeb (např. pro prevenci nebo zastavení útoku na naše systémy nebo sítě); nebo pro ochranu práv nebo vlastnictví společnosti Advanced Power Solutions, včetně prosazování podmínek nebo dohod, kterými se řídí používání našich Služeb;
   
 • Právní povinnosti - abychom dostáli našim právním povinnostem v rámci zákonů členských států evropských společenství nebo Evropské unie;
   
 • Soutěže a promo akce - pro zajištění Aktivit a zaznamenání vaší účasti, jak umožňuje zákon, včetně poskytnutí vašich Osobních údajů našim partnerům a sponzorům těchto Aktivit;
   
 • Školení - pro školení našich pracovníků a pro zajištění kvality, zejména v souvislosti se zástupci zákaznické podpory;
   
 • Aktualizace - pro komunikaci s vámi, včetně komunikaci ohledně vašeho účtu, profilů nebo transakcí, pro poskytování důležitých informací týkajících se našich produktů, zařízení, aplikací nebo dalších Služeb, zasílání upozornění na věcné změny v našich Zásadách ochrany osobních údajů;
   
 • Kombinování Osobních údajů - pro kombinování Osobních údajů, které o vás sbíráme, například pro možnost poskytnutí lepších služeb podpory a cílenějšího obsahu;
   
 • Korporátní transakce - pro řešení korporátních transakcí týkajících se naší společnosti včetně reorganizace, sloučení, převodu, prodeje, vytvoření společného podniku se zahraniční účastí, cese nebo další změny dispozic kterékoli části podnikání, majetku nebo akcií společnosti Advanced Power Solutions, včetně, a bez omezení, v souvislosti s bankrotem nebo podobnými postupy.

5. Komu a kam vaše osobní údaje odesíláme?

Nebudeme sdělovat vaše Osobní údaje třetím stranám pro jejich nezávislé marketingové či obchodní účely bez vašeho souhlasu. Vaše Osobní údaje nicméně můžeme sdílet s následujícími subjekty:

Třetí strany - příjemci Osobních údajů

 • Pobočky společnosti Advanced Power Solutions
  Může být nutné vaše Osobní údaje zaslat další pobočce Advanced Power Solutions za účelem poskytnutí Služeb, které požadujete, nebo jakékoli další služby/asistence, kterou požadujete. Všechny pobočky Advanced Power Solutions jsou povinny dodržovat stejné podmínky popsané v těchto Zásadách ochrany osobních údajů.
   
 • Vybraní partneři
  Vaše Osobní údaje můžeme sdílet s našimi pečlivě vybíranými obchodními partnery, včetně poskytovatelů bezdrátového spojení. Tito partneři mohou využívat Osobní údaje pro zajištění Služeb APS, které jste požadovali (jako například video obsah), pro predikci ohledně vašich zájmů a zasílání materiálů k promo akcím, reklamám a dalších materiálů.
   
 • Poskytovatelé Služeb
  Spolupracujeme s třetími stranami - poskytovateli služeb, kteří nám pomáhají zajišťovat chod určitých aktivit a služeb naším jménem. Patří zde například plnění našich objednávek a dodávání produktů, administrace Aktivit, zpracování plateb platebními kartami, rozesílání poštovních a e-mailových zpráv, rozesílání textových (SMS) zpráv, poskytování reklamy, analýza používání našich Služeb, záznamy o účinnosti našich marketingových kampaní, umožňování uživatelům připojit se k sociálním sítím, zajišťování služeb kontroly podvodných aktivit a služeb zákaznické podpory. Vaše Osobní údaje můžeme sdílet s takovouto třetí stranou - poskytovatelem služeb pouze za účelem vykonání těchto služeb naším jménem. Tyto subjekty budou postupovat pouze v souladu s našimi instrukcemi. Příklady třetích stran - poskytovatelů služeb, se kterými spolupracujeme:

  Poskytovatelé služeb e-mailové komunikace - využíváme např. služby Cloud firmy Eloqua/Oracle pro pomoc s rozesíláním e-mailů dle vašeho nastavení marketingové komunikace.
  Poskytovatelé služeb analytiky - poskytovatelé nástrojů analytiky nám pomáhají porozumět používání našich produktů/zařízení a dalších Služeb a zlepšovat je. Aktuálně spolupracujeme s Google Analytics. Pro další informace viz naše Zásady používání souborů cookie.
   
 • Poskytovatelé sociálních sítí
  Vaše Osobní údaje, jako e-mailovou adresu, můžeme poskytnout některým poskytovatelům služeb sociálních sítí, aby nám mohli pomoci zobrazovat reklamy na naše Služby na vašich stránkách sociálních sítí. Vaše Osobní údaje budeme sdílet s poskytovateli sociálních sítí pouze v souladu s vaším nastavením marketingových předvoleb a v souladu s platnými zákony.
   
 • Třetí strany, vyžaduje-li to zákon nebo pro ochranu našich Služeb
  Vaše Osobní údaje budeme šířit, pokud to žádá platný zákon nebo v reakci na platný právní proces, což zahrnuje represivní orgány nebo další vládní subjekty; pro ochranu našich zákazníků (např. prevence spamu nebo pokusů o podvodné zneužití našich Služeb); pro provoz a údržbu bezpečnosti našich Služeb (např. pro prevenci nebo zastavení útoku na naše systémy nebo sítě); nebo pro ochranu práv nebo majetku firmy Advanced Power Solutions, včetně prosazování smluvních podmínek nebo dohod, kterými se řídí používání našich Služeb.
   
 • Anonymní statistiky
  Připravujeme a vyvíjíme anonymní, agregátní nebo generická data a statistiky pro různé účely (uvedené v těchto Zásadách ochrany osobních údajů). Jelikož tato data jsou anonymní (čili nelze vás na jejich základě identifikovat), nepovažujeme tyto údaje za Osobní údaje. Proto je jako takové můžeme sdílet s jakoukoli třetí stranou (například s našimi pobočkami, partnery, reklamními společnostmi a dalšími subjekty).
   
 • Další strany s vaším souhlasem nebo dle vašeho rozhodnutí
  Vaše Osobní údaje můžeme sdílet se třetími stranami, pouze pokud k tomu dáte souhlas, nebo toto sdílení budete požadovat.

Určité Služby APS obsahují možnost a funkci nahrát a sdílet určité Osobní údaje, jako jsou například zprávy, fotografie, videa a další obsah. Veškeré Osobní údaje, které se rozhodnete nahrát a sdílet ve veřejně přístupném profilu, mohou být zobrazeny a jsou přístupné ostatním uživatelům. Proto byste měli Služby APS využívat vždy s rozvahou.

Mezinárodní přenos dat
Osobní údaje, které o vás shromažďujeme, mohou být uloženy a zpracovány ve vašem regionu, nebo odeslány, uloženy a jinak zpracovány mimo oblast Evropského hospodářského prostoru („EHP“), v zemích, jakou jsou Kanada a Japonsko, ale nejen zde, nýbrž v jakékoli jiné zemi,která neposkytuje náležitou úroveň ochrany údajů, jak je vyžaduje Evropská komise, ave kterých společnost Advanced Power Solutions nebo její pobočky, členové obchodní sítě nebo poskytovatelé služeb provozují své aktivity.

Kdykoli odesíláme vaše Osobní údaje mimo EHP, zajistíme vhodná ochranná opatření, jako například dohody o odeslání a správě dat (např. vzorová smluvní ustanovení EU), která nám pomohou zajistit, aby tyto třetí strany - naši poskytovatelé služeb používali vhodnou úroveň ochrany vašich Osobních údajů. Ohledně tohoto procesu a pro získání kopie příslušných ochranných opatření si lze vyžádat další informace formou odeslání žádosti na kontaktní údaje uvedené v oddíle Kontaktujte nás/Další informace těchto Zásad ochrany osobních údajů, viz níže.

6. Co děláme pro zabezpečení vašich osobních údajů?

 • Obecné
  Společnost Advanced Power Solutions přijala vhodná fyzická a technická opatření pro ochranu Osobních údajů, které shromažďujeme v souvislosti s našimi Službami. Tato opatření mohou zohledňovat:

  aktuální stav technologie;
  náklady na implementaci;
  druh údajů; a
  riziko zpracování.

  Cílem je ochrana proti nechtěnému nebo nezákonnému zničení nebo poškození, náhodným ztrátám, nepovolenému šíření nebo přístupu a proti dalším nezákonným formám nakládání.

  Přesto prosím berte v potaz, že ačkoli podnikáme vhodné kroky k ochraně vašich Osobních údajů, žádná webová stránka, produkt, zařízení, online aplikace ani přenos dat, počítačový systém nebo bezdrátové spojení nejsou naprosto bezpečné, a proto nejsme schopni bezpečnost vašich Osobních údajů garantovat.
   
 • Šifrování
  Všechny Osobní údaje, které nám poskytnete, jsou uložené na našich zabezpečených serverech. V případech, kdy vám přidělíme (nebo si sami zadáte) heslo umožňující přístup k určitým Službám, nesete výhradní odpovědnost za uchování tohoto hesla v tajnosti. Žádáme vás, abyste toto heslo nikomu nesdělovali.
   
 • Další bezpečnostní opatření
  Informační bezpečnost, zahrnující ochranu Osobních údajů, je součástí globálního programu Advanced Power Solutions s názvem „Information Security Management (ISM)“. Příslušný cíl, standardy a implementační opatření se řídí globálně platnými zásadami, standardy a metodikami. Všechny centrální evropské IT systémy jsou externě hodnoceny a vztahují se na ně zásady řízení informační bezpečnosti, které podléhají certifikaci ISO 27001. Program a všechny jeho části podléhají každoročním důkladným PDCA (Plan-Do-Check-Act) procesům pro zajištění důvěrnosti, celistvosti a dostupnosti všech dat (včetně vašich Osobních údajů) pro celou dobu jejich životnosti, od uložení až po odstranění takovýchto dat.
   
 • Používání sociálních médií a fór
  Určité Služby zahrnují také sociální sítě, chatovací místnosti a funkce fór. Při používání těchto funkcí jste povinni zajistit, abyste nezadávali žádné osobní údaje, které nechcete, aby ostatní uživatelé viděli, mohli ukládat nebo využívat.

7. Jaká jsou vaše práva a jak je můžete uplatnit?

 • Jaká jsou vaše práva?
  Společnost Advanced Power Solutions bude sbírat, ukládat a pracovat s vašimi Osobními údaji v souladu s vašimi právy vyplývajícími z platných zákonů o ochraně údajů.

  Vaše práva v rámci GDPR zahrnují právo k přístupu ke kopii vašich Osobních údajů, právo k vyžádání jejich úpravy nebo aktualizace nepřesných Osobních údajů a právo vznést námitky ke zpracování vašich Osobních údajů dle podmínek stanovených platnými zákony.

  Také máte právo žádat smazání vašich Osobních údajů a, pokud udělíte souhlas se zpracováním vašich Osobních údajů, právo tento souhlas kdykoli odvolat (toto odvolání nebude mít žádný účinek na legitimní nakládání s Osobními údaji před tím, než byl souhlas odvolán). Kromě toho máte také v určitých případech právo na přenos údajů. Tím je právo vyžádat si vrácení Osobních údajů, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, obvykle používaném a strojově čitelném formátu a vyžádat si zaslání těchto Osobních údajů třetí straně, bez překážek na naší straně a pouze na základě vašich vlastních závazků týkajících se důvěrnosti těchto údajů.
   
 • Uplatnění vašich práv
  Rozhodnete-li se kterékoli z výše uvedených práv uplatnit, kontaktujte nás prosím kterýmkoli z komunikačních prostředků uvedených níže v části Kontaktujte nás/Další informace těchto Zásad ochrany osobních údajů.
   
 • Stížnosti
  Krom vašich práv popsaných výše nás můžete, nejste-li spokojeni se způsobem, jakým nakládáme s vašimi Osobními údaji, kontaktovat kterýmkoli z komunikačních prostředků uvedených níže v části Kontaktujte nás/Další informace těchto Zásad ochrany osobních údajů, nebo můžete vznést stížnost u příslušného kontrolního orgánu.

8. Uchovávání dat - Jak dlouho budeme uchovávat/ponechávat uložené vaše osobní údaje

Uchovávat vaše Osobní údaje budeme po dobu nutnou pro splnění účelu, ke kterým jsme tyto Osobní údaje shromáždili a které byly zmíněny v těchto Zásadách ochrany osobních údajů, pokud delší dobu jejich ponechání nevyžaduje zákon. Pokud vaše Osobní údaje nadále nepotřebujeme pro účel, za kterým byly shromážděny, nebo nevyžaduje-li zákon jiné zpracování, budou tyto údaje smazány a/nebo vám budou vráceny v souladu s platnými zákony.

9. Odkazy a produkty třetích stran našich služeb

Naše internetové stránky, aplikace a produkty mohou obsahovat odkazy na stránky třetích stran, které nejsou provozovány společností APS. Naše internetové stránky nebo vaše produkty a zařízení mohou navíc obsahovat aplikace, které jste si stáhli od třetích stran. Tyto stránky a aplikace nejsou pod správou společnosti APS. Proto neneseme odpovědnost za postupy ochrany osobních údajů ani za obsah jakékoli stránky nebo online aplikací, na které odkazujeme. Rozhodnete-li se používat internetové stránky nebo aplikace jakékoli třetí strany, veškeré Osobní údaje shromážděné prostřednictvím stránek nebo aplikace třetí strany budou podléhat aktuálně platným zásadám ochrany osobních údajů této třetí strany. Důrazně vám doporučujeme věnovat čas prostudování zásad ochrany osobních údajů jakékoli třetí strany, které poskytujete své Osobní údaje.

10. Soubory cookie

 • Co jsou soubory cookie?
  Společnost Advanced Power Solutions, stejně jako určité další třetí strany poskytující obsah, reklamu nebo další funkce v rámci našich Služeb, mohou používat soubory cookie a další technologie v určitých oblastech našich Služeb. Soubory cookie jsou krátké sledovací kódy, které mohou být čteny webovým serverem domény, která soubor cookie umístila na váš pevný disk. Soubory cookie můžeme využívat pro zjištění vašich preferencí a nastavení, pro snadnější přihlašování, poskytování cílené reklamy a pro analýzu provozu stránek.

  Dovolujeme si vás upozornit, že můžete změnit nastavení vašeho prohlížeče tak, aby vás vždy upozornil na to, že na něj probíhá zasílání souborů cookie. Pokud si nepřejete přijímat soubory cookie, můžete také soubory cookie zakázat všechny aktivací příslušného nastavení ve vašem prohlížeči. Upozorňujeme vás, že pokud se rozhodnete zakázat všechny soubory cookie, některé funkce našich Služeb pro vás nemusí být dostupné nebo nemusí fungovat správně. Soubory cookie, které jste již přijali, můžete také vymazat.
   
 • Více informací o souborech cookie
  Pro více informací o tom, co jsou soubory cookie, jak je používá společnost APS a další třetí strany, a pro podrobnosti ohledně jejich deaktivace si prosím prostudujte naše Zásady používání souborů cookie.

11. Vaše volitelné možnosti (např. týkající se marketingových e-mailových zpráv nebo jiné)

My, stejně tak jako další pobočky Advanced Power Solutions, můžeme používat vaše Osobní údaje (jako kontaktní údaje, např. křestní jméno, příjmení, pohlaví, adresu, e-mailovou adresu, telefonní číslo) pro zasílání marketingových sdělení poštou, e-mailem, telefonicky a/nebo prostřednictvím textové (např. SMS) zprávy týkajících se produktů, zařízení a dalších Služeb APS v souladu s nastavením vaší e-mailové komunikace nebo preferencí, nebo pokud s tím souhlasíte.

Objednáte-li produkt nebo zařízení značky APS, kontaktujete-li zástupce naší zákaznické podpory, založíte si účet nebo profil pro jednu z našich Služeb, nebo se zaregistrujete k odběru některé z našich Služeb, můžete mít možnost zvolit si (nebo, pokud to umožňují platné zákony, volbu zrušit) příjem takovýchto marketingových zpráv.

Vaše Osobní údaje se třetími stranami nesdílíme za marketingovými účely třetích stran.

Vaše Osobní údaje můžeme také využít pro úpravu a cílenější zobrazování naší marketingové komunikace, abychom zajistili v rámci možností relevanci této marketingové komunikace.

Pro zrušení souhlasu s příjmem marketingových informací společnosti APS prosím aktualizujte své předvolby pro zasílání e-mailu nebo kontaktní předvolby, případně klikněte na možnost „Unsubscribe“ (Zrušit příjem) v kterémkoli marketingovém nebo reklamním e-mailu, který jste od nás obdrželi.

12.  Osobní údaje týkající se dětí

 • Kdo je dítě?
  Společnost Advanced Power Solutions považuje za dítě jakoukoli osobu mladší 16 let, jelikož na osoby mladší určitého věku se vztahují specifické zákony na jejich ochranu.
   
 • Shromažďujeme Osobní údaje dětí?
  Úmyslně neshromažďujeme ani se nepokoušíme shromažďovat Osobní údaje dětí bez souhlasu jejich rodiče či opatrovníka. V případech, kdy Osobní údaje o dětech shromažďujeme, vždy vynaložíme přiměřené úsilí pro kontrolu, že k tomu byl udělen souhlas nebo povolení rodiče či opatrovníka dítěte.
   
 • Jak postupujeme, pokud nám své Osobní údaje zašle dítě?
  Zjistíme-li, že Osobní údaje, které nám byly zaslány, se týkají dítěte bez souhlasu rodiče či opatrovníka, vynaložíme přiměřené úsilí pro: vymazání těchto Osobních údajů v co nejkratším termínu; nebo
  není-li jejich vymazání možné, zajistíme, aby jeho Osobní údaje nebyly použity pro žádný účel, ani šířeny dál jakékoli třetí straně.
   
 • Dotazy rodičů či opatrovníků
  Jste-li rodič nebo opatrovník a máte dotazy týkající se nakládání s Osobními údaji vašeho dítěte společností APS, kontaktujte nás prosím prostřednictvím kontaktních údajů uvedených níže v části „Kontaktujte nás/Další informace“.

13.  Změny těchto Zásad ochrany osobních údajů

Společnost Advanced Power Solutions může tyto Zásady ochrany osobních údajů čas od času změnit. O poslední aktualizaci těchto zásad vás informuje „Datum poslední aktualizace“ ve spodní části této stránky. Veškeré změny jsou platné po zveřejnění nových Zásad ochrany osobních údajů.
V případě věcných změn v těchto zásadách vám zašleme upozornění, a pokud to vyžaduje platný zákon, vyžádáme si váš souhlas. Tyto zásady vám zašleme e-mailem a také je zveřejníme na stránkách společnosti Advanced Power Solutions nebo prostřednictvím příslušných Služeb.

14. Kontaktujte nás / Další informace

Máte-li jakékoli dotazy ohledně shromažďování, nakládání nebo využívání vašich Osobních údajů, nebo přejete-li si je upravit, zablokovat, opravit, cokoli odmítnout, získat přístup, odvolat váš souhlas s jakoukoli platnou částí těchto Zásad ochrany osobních údajů, nebo přejete-li si smazat vaše Osobní údaje, prosím, kontaktujte nás:

Datum poslední aktualizace: 30. září 2021