Nakupujte produkty

Smluvní podmínky

Tyto stránky obsahují informace o výrobcích Panasonic, které se prodávají pouze v Evropě. Veškeré informace na těchto stránkách mají pouze informativní charakter. Tyto stránky nelze považovat za zdroj informací nahrazující informace poskytované autorizovaným prodejcem Panasonic. Zde obsažené informace jsou uváděny ve snaze poskytnout co nejobsáhlejší přehled. APS si ovšem vyhrazuje právo kdykoliv a bez oznámení změnit model, vybavení, specifikace a dostupnost.

Neručíme za přesnost a správnost

Ačkoliv APS věnuje veškeré přiměřené úsilí tomu, aby informace na těchto stránkách byly správné, jejich přesnost nelze zaručit a APS odmítá jakoukoliv odpovědnost za přesnost, úplnost a hodnověrnost jakýchkoliv informací obsažených na těchto stránkách nebo sdělovaných jejich prostřednictvím. Tyto stránky a veškeré informace a materiály, které obsahují, se uživatelům poskytují, jak stojí a leží, bez jakékoliv výslovné nebo konkludentní záruky jakéhokoliv druhu.

Odkazy

Tyto stránky mohou obsahovat hypertextové odkazy na jiné internetové stránky, které byly vytvořeny zcela nezávisle na těchto stránkách. Z tohoto důvodu APS nemůže zaručit přesnost, úplnost a hodnověrnost informací obsažených na takových jiných internetových stránkách a přístup na tyto jiné propojené internetové stránky je výhradně na vaše riziko.

Informace o autorském právu

Veškerý obsah těchto stránek je chráněn autorským právem. Informace, texty, obrázky a další grafické prvky obsažené na těchto stránkách můžete použít výhradně pro své osobní nekomerční účely a nesmíte je ani jejich části reprodukovat, upravovat, přenášet, licencovat nebo publikovat bez předchozího písemného souhlasu APS.

Ochranné známky

Veškeré ochranné známky, loga a další značky zobrazené na těchto stránkách jsou majetkem společnosti APS, Panasonic Corporation Japonsko nebo třetích osob. Není dovoleno je jakkoliv používat, stahovat, kopírovat nebo šířit bez písemného souhlasu společnosti APS, Panasonic Corporation nebo příslušné třetí osoby.

Odpovědnost

Společnost APS se výslovně zříká jakékoliv odpovědnosti za přímé, nepřímé, následné nebo zvláštní škody způsobené nebo jakkoliv související s vaším přístupem na tyto stránky nebo s jejich používáním, zejména za nemajetkovou újmu nebo škody způsobené viry ovlivňujícími vaše počítačové vybavení nebo tím, že jste vycházeli z informací získaných prostřednictvím těchto stránek.

VSTUPEM NA TYTO STRÁNKY A JEJICH POUŽÍVÁNÍM BEZVÝHRADNĚ A PLNĚ PŘIJÍMÁTE TYTO ZÁSADY. VÁŠ PŘÍSTUP NA TYTO STRÁNKY TEDY PODLÉHÁ TĚMTO ZÁSADÁM (KTERÉ SE PRŮBĚŽNĚ AKTUALIZUJÍ) A ROVNĚŽ VŠEM PLATNÝM ZÁKONŮM.