Nakupujte produkty

Design a technologie eneloop

Poznejte rozdíly mezi baterií eneloop a běžnými bateriemi

Vzhled baterie eneloop. Pro život a planetu. Vzhled Ene-Loop vychází z výše uvedené koncepce. Při navrhování vzhledu baterie jsme kladli důraz na to, abychom zákazníkům předali žádoucí sdělení. V případě Ene-Loop nám šlo o prezentaci koncepce a nové technologie.

Vzhled baterie eneloop

Pro život a planetu. Vzhled Ene-Loop vychází z výše uvedené koncepce.

Při navrhování vzhledu baterie jsme kladli důraz na to, abychom zákazníkům předali žádoucí sdělení. V případě Ene-Loop nám šlo o prezentaci koncepce a nové technologie.

  1. Koncepční stránka: Na základě motta „Pro život a planetu“ prosazujeme nový životní styl spočívající ve vícenásobném používání baterií místo jejich vyhazování.
  2. Technická stránka: Díky technologii jsou zcela jiné než dřívější dobíjecí baterie – jsou příhodné a dochází u nich jen k velmi malému samovolnému vybíjení.

Klíčovými prvky, které nám posloužily k převedení těchto dvou sdělení do vizuální podoby výrobku, byly barva, tvar a jednoduchost.

  1. Barvy a tvary v koncepci: Bílá jako základní barva Ene-Loop představuje světlo coby výraz krás života. Modrá, která se objevuje v logu, připomíná oceán a vodu, ale také Zemi. Grafické provedení loga má vyjadřovat šetrnost a inovaci na základě jednoduché premisy, že Země je kulatá, tak, aby celá koncepce byla ještě srozumitelnější.
  2. Proč byla naším cílem jednoduchost? Jak už bylo řečeno, cílem grafického provedení Ene-Loop bylo předat vizuální sdělení. To znamená vytvořit kult, značku. Jsme přesvědčeni, že vytvořením jednoduchého a čistého designu, který je prostý všech zbytečností, můžeme předat naše sdělení účinnější vizuální cestou.

Baterie eneloop je na celém světě obdivována kvůli své technologii a designu, jednoznačně se odlišuje od ostatních baterií a stala se kultovním výrobkem.

Mizuta Kazuhisa

Mizuta Kazuhisa, designér

Technologie eneloop

eneloop je niklmetalhydridová (Ni-MH) baterie. Abyste porozuměli, v čem je baterie eneloop odlišná, je dobré znát konstrukci běžné niklmetalhydridové baterie.

Konstrukce běžné niklmetalhydridové baterie

Ni-MH baterie jako většina ostatních dobíjecích baterií sestává ze dvou kovových pásků představujících kladnou a zápornou elektrodu, mezi které je vložena izolační fólie, tzv. separátor. Tyto tři vrstvy se stočí do role a zasunou do kovové nádobky, která funguje jako záporný pól baterie. Před uzavřením víčkem se nádobka naplní tekutým elektrolytem. Ve víčku se nachází odplynovací ventil, kterým odchází vodík vznikající při přebití baterie. Elektrické vlastnosti baterie závisí na skladbě elektrod, na separátoru a na použitém elektrolytu.

Samovolné vybíjení niklmetalhydridových baterií

Moderní Ni-MH baterie sestávají ze dvou kovových pásků (anoda a katoda) oddělených nevodivou porézní plastovou fólií, které se říká separátor. Tyto tři vrstvy položené na sebe se stočí do role, vloží se do kovové nádobky a zalijí tekutým elektrolytem. Kovová nádobka se pak uzavře víčkem. Samovolné vybíjení Ni-MH baterií má tři hlavní příčiny:

  • chemický rozklad katody,
  • přirozený rozpad anody,
  • nečistoty v anodě.

Jak lze omezit samovolné vybíjení?

Chemický rozklad katody se výrazně snížil použitím nové super mřížkové slitiny. Tato slitina navíc zvyšuje elektrickou kapacitu baterie a snižuje vnitřní odpor, což umožňuje vyšší vybíjecí proud. Další výhodou super mřížkové slitiny je, že ke stabilizaci struktury sloučeniny je třeba méně kobaltu. Anoda je zesílena dalším novým materiálem, který snižuje přirozený rozpad. U baterií eneloop se nám rovněž podařilo „vyladit“ separátor a elektrolyt tak, aby se snížilo samovolné vybíjení.

Jaká změny přináší nová baterie eneloop?

Z technického hlediska spočívá rozdíl mezi „starou“ a „novou“ baterií eneloop v dalším vylepšení super mřížkové slitiny.

  1. Moderní materiály: Vývoj vysoce odolné super mřížkové slitiny U originální super mřížkové slitiny Panasonic, která se používá k výrobě záporných elektrod v bateriích eneloop, se podařilo zvýšit odolnost vůči opotřebení opakovaným dobíjením a vybíjením homogenizací krystalické struktury (snížení počtu krystalů s nepravidelným pořadím atomů) a zlepšením jejího složení (poměry jednotlivých látek).
  2. Moderní výrobní metoda: Vyspělá technologie pro ochranu povrchu super mřížkové slitiny Byla vyvinuta nová ochranná vrstva super mřížkové slitiny, ze které se vyrábí záporné elektrody, včetně nové metody jejího nanášení. Ochranou povrchu lze docílit snížení degenerace super mřížkové slitiny.
  3. Moderní konstrukce: Použití pevného, ale tenkého pláště Novou baterii eneloop obepíná stejný pevný, ale tenký plášť, který našel uplatnění u vysokokapacitních dobíjecích baterií AA Panasonic řady Ni-MH2700. Plášť zvyšuje účinnost vnitřního prostoru článku a optimalizuje vyváženost součástí baterie, což vede ke zvýšení počtu dobíjecích cyklů.