Nakupujte produkty

Frequently Asked Questions

Following Q&A will teach you everything you wanted to know about batteries and how to optimize the usage.

Ni-MH dobíjecí baterie lze používat v zařízeních, které vyžadují alkalické baterie i při nižším počátečním napětí.

Discover more »

Pokud má zařízení funkci nabíjení, lze je za určitých podmínek použít.

Discover more »

I když můžete použít nabíječku jiné značky, vždy doporučujeme nabíjet vaše dobíjecí baterie eneloop nabíječkou eneloop nebo Panasonic pro optimální výkon.

Discover more »

Elektrická kapacita různých typů nebo šarží baterií se může lišit. Pokud se použijí takto odlišné baterie, bude během používání narůstat rozdíl v elektrické kapacitě, což by nakonec mohlo způsobit nadměrné vybití jedné z baterií, vytečení elektrolytu nebo dokonce explozi.

Discover more »

Nedoporučuje se to, protože by to mohlo vést k nadměrnému vybíjení baterií, což je jednou z hlavních příčin zkrácení životnosti vašich baterií.

Discover more »

Ni-MH dobíjecí baterie lze použít pro světelné zdroje (svítilny) s drátěným vláknem. Protože počáteční napětí v alkalických bateriích (1,5 V) klesá rychleji než v dobíjecích bateriích (1,2 V), zůstanou svítilny využívající Ni-MH baterie déle jasnější. 

Discover more »

Panasonic silně doporučuje, aby se pomocí Ni-MH nabíječek nepokoušely nabíjet primární baterie, jako jsou alkalické, zinkové uhlíkové nebo lithiové.

Discover more »

Nedělejte to, protože mezi těmito dvěma typy baterií jsou obrovské rozdíly v podmínkách jejich nabíjení.

Discover more »

Všechny naše dobíjecí baterie eneloop jsou před odesláním v našich továrnách plně nabity.

Discover more »

Výskyt příznaků v následujícím článku může naznačovat, že je třeba vyměnit vaše dobíjecí baterie.

Discover more »

Prodloužení životnosti dobíjecích baterií závisí na několika faktorech.

Discover more »

Při manipulaci s bateriemi používejte zdravý rozum. Vložte baterie správně, vždy je seskupujte a nenechávejte baterie v zařízeních, která nejsou delší dobu používána.

Discover more »

Tomu je zapotřebí se vždy vyhnout. Pokud byla baterie v pračce, již ji nelze používat. Tuto baterii zlikvidujte.

Discover more »

Jakmile do baterie vnikne voda, je velmi obtížné ji dostat ven kvůli bezpečnostnímu ventilu baterie (který znemožňuje únik kapalin z baterie)

Discover more »

Určité zahřívání je zcela v pořádku. Závisí na typu nabíjení a kapacitě baterie. V případě nadměrného zahřívání používejte zdravý rozum a odpojte nabíječku ze zásuvky.

Discover more »

Při nesprávném použití baterií může dojít k úniku elektrolytu.

Discover more »

Kapacita baterií je značena jako XXXX mAh (miliampérhodin).

Discover more »

Životní cyklus představuje počet dobití baterie. 

Discover more »

Paměťový efekt je občasná závada, ke které dochází u Ni-Cd a Ni-MH dobíjecích baterií, kde se maximální napětí baterie snižuje, přestože původní výkon baterie zůstává stejný.

Discover more »

Funkce inteligentního nabíjení u nabíječek kontroluje podmínky nabíjení baterií, teploty baterií i nabíječky atd. Díky tomu může nabíječka jednotlivě nabíjet každou baterii za nejlepších podmínek.

Discover more »