Nakupujte produkty

Proč se provozní doba mé baterie tak snížila?

Výskyt níže uvedených příznaků může naznačovat, že je třeba vyměnit vaše dobíjecí baterie.

  • Baterie byla v posledních několika letech značně používána a její doba provozu se po nabití začala snižovat. Pokud se provozní doba sníží na polovinu, je zapotřebí vyměnit dobíjecí baterie.
  • Pokud je nabíjení jedné baterie značně ztížené, např. když se doba nabíjení prodlužuje. Např. pokud nabíjení baterie trvá dvakrát déle než ve srovnání s jinými bateriemi stejného typu, doporučuje se vyměnit tuto konkrétní dobíjecí baterii.

Pokud je ve výše uvedených případech zapotřebí vyměnit vybitou baterii v zařízení, společnost Panasonic vyzývá své zákazníky, aby vyměnili všechny baterie v použitém zařízení, aby se zabránilo možnosti přebíjení ostatních baterií.

V případě níže uvedených závad by však hlavní příčinou mohl být přerušovaný kontakt mezi baterií a svorkou.

  • Nabíjení baterie není nikdy dokončeno nebo trvá příliš dlouho (vodítko: 2 až 3krát delší než běžná doba nabíjení).
  • Když je provozní doba znatelně krátká, přestože jste baterii použili jen několikrát.

Ve výše uvedených případech se doporučuje očistit kladný a záporný pól baterií a póly nabíječky čisticím hadříkem.

FAQ Satisfaction

How helpful was this answer for you?
Loading...
Thank you for your support.
Operating time battery decreased
Více informací o tom, jak používat naše nabíječky