Nakupujte produkty

Proč dochází k únikům z baterií?

  1. Smíšené použití: jsou-li použity baterie od různých výrobců, jiného typu, tj. (zinko-uhlíkové společně s alkalickými nebo jinými), jiného druhu nebo kombinace staré a nové, existuje vysoké riziko nadměrného vybití jedné z baterií. Vzhledem k rozdílu v kapacitě je možné, že u výše uvedené kombinace baterií může dojít k nadměrnému vybití jedné z baterií, s vysokým rizikem úniku elektrolytu přes vybitou baterii.
  2. Ponechání baterie ve spotřebiči nebo zařízení: pokud jsou baterie ponechány v zařízení, které není vypnuté, nebo pokud jsou ponechány delší dobu v nepoužívaném spotřebiči, je pravděpodobné, že se tyto baterie vybijí, a pokud budou ve spotřebiči příliš dlouho, mohou se nadměrně vybít, což má za následek možnost úniku elektrolytu.

FAQ Satisfaction

How helpful was this answer for you?
Loading...
Thank you for your support.
Why is my battery leaking
Objevte naše produkty