Nakupujte produkty

Jak zvýšit životnost baterií?

 • Ponechání prázdných baterií v zařízení po dlouhou dobu bez jejich nabíjení způsobí vážné poškození elektrody článku (nadměrné vybití) a zkrátí životnost baterií, proto tomu nedovolte.
 • Baterie pravidelně nabíjejte. Teoreticky by se baterie měly nabíjet, když bylo spotřebováno 70 % jejich kapacity. Tím zajistíte, že nebude možné baterie příliš vybít, což je hlavní příčina poškození článků.
 • Nepoužívejte baterie při vysokých teplotách, protože to zvyšuje vnitřní tlak uvnitř článku a může způsobit únik elektrolytu a kratší životnost.
 • Seskupte baterie dohromady. Pokud jsou baterie seskupeny dohromady pro dané zařízení, např. 4 x AA baterie pro hračku, znamená to, že se články vybijí současně. Pokud je baterie vyjmuta pro použití v jiném zařízení, např. je zapotřebí zapnout LED osvětlení a poté baterii vložit zpět do hračky, což znamená 1 baterii ze 4, která má jinou úroveň výkonu než ostatní. Stav článku se proto bude zhoršovat a článek se bude vybíjet rychleji.
 • Aby se maximalizoval výkon dobíjecích baterií, je důležité používat články za stejných podmínek. Používejte baterie se stejnými vlastnostmi, například: 
  • se stejným produktovým kódem
  • baterie zakoupené společně
  • se stejnou dobou nabíjení / vybíjení
 • Použití dobíjecích baterií v různém stavu zvýší výkonovou mezeru mezi články, což povede ke zbytečnému zhoršení stavu baterií a jejich životnosti. Aby bylo možné baterie rozlišit, můžete je označit permanentním značkovačem.
 • Zajistěte časté čištění pólů baterie a svorky nabíječky. Opakované používání dobíjecích baterií způsobuje (neviditelné) znečištění (například mastnotu nebo prach) na bateriích a nabíječce, což ovlivňuje výkonnost produktů Panasonic. Tyto nečistoty by tak mohly bránit nabíjení článků a zkracovat dobu vybíjení baterie. Společnost Panasonic proto vyzývá své zákazníky, aby své baterie a nabíječky často čistili pomocí hadříku.

FAQ Satisfaction

How helpful was this answer for you?
Loading...
Thank you for your support.
How to increase battery life
Objevte naše produkty