Nakupujte produkty

Jak poznám, že je baterie na konci své životnosti?

Výskyt níže uvedených příznaků může naznačovat, že je třeba vyměnit vaše dobíjecí baterie.

  1. Baterie byla v posledních několika letech značně používána a její doba provozu se po nabití začala snižovat. Pokud se provozní doba sníží na polovinu, je zapotřebí vyměnit dobíjecí baterie.
  2. Pokud je nabíjení jedné baterie značně ztížené, např. když se doba nabíjení prodlužuje. Např. pokud nabíjení baterie trvá dvakrát déle než ve srovnání s jinými bateriemi stejného typu, doporučuje se vyměnit tuto konkrétní dobíjecí baterii.

Pokud je ve výše uvedených případech zapotřebí vyměnit vybitou baterii v zařízení, společnost Panasonic vyzývá své zákazníky, aby vyměnili všechny baterie v použitém zařízení, aby se zabránilo možnosti přebíjení ostatních baterií.

V případě níže uvedených závad by však hlavní příčinou mohl být přerušovaný kontakt mezi baterií a svorkou.

  1. Nabíjení baterie není nikdy dokončeno nebo trvá příliš dlouho (vodítko: 2 až 3krát delší než běžná doba nabíjení).
  2. Když je provozní doba znatelně krátká, přestože jste baterii použili jen několikrát.

Ve výše uvedených případech se doporučuje očistit kladný a záporný pól baterií a póly nabíječky čisticím hadříkem.

FAQ Satisfaction

How helpful was this answer for you?
Loading...
Thank you for your support.
How do I know when my battery is at the end of its usable life.
Objevte naše produkty