Nakupujte produkty

Co se stane, když spolknete baterii?

Pokud jste vy nebo dítě spolkli baterii, okamžitě jděte na nejbližší pohotovost a přineste pokud možno obal baterie nebo zařízení.

Vezměte v úvahu tato opatření:

  • Zůstaňte v klidu, ale konejte rychle. Pokud baterie neuvázne v jícnu, jsou závažné anebo život ohrožující následky méně časté
  • Vyhněte se jídlu a pití, pokud lékař neurčí jinak
  • Nenuťte se zvracet
Weight: 
0

FAQ Satisfaction

How helpful was this answer for you?
Loading...
Thank you for your support.
swallowing batteries
Objevte naše produkty