Nakupujte produkty

Co dělat, když dojde k úniku z Ni-MH nabíjecí baterie?

Uniklý elektrolyt je silná látka, která může způsobit slepotu nebo silné pocity pálení, pokud kapalina přijde do kontaktu s očima nebo tělem a není správně odstraněna.

Proto je nutné okamžitě přijmout vhodná léčebná opatření, aby se těmto rizikům předešlo.

Pokud se jakýkoli únik dotkne očí nebo kůže, vypláchněte oči nebo pokožku velkým množstvím vody a okamžitě vyhledejte svého lékaře.

Dojde-li v případě úniku ke kontaktu s oblečením nebo jakýmkoli druhem nábytku, důkladně je očistěte.

Baterie, která je netěsná nebo již předtím vytékala, není vhodná k použití a měla by být zlikvidována. Vložte baterie do plastového sáčku, aniž byste se jich dotýkali, a poté je vložte do recyklační krabice v obchodě s elektrospotřebiči.

FAQ Satisfaction

How helpful was this answer for you?
Loading...
Thank you for your support.
Ni-MH rechargeable battery leaks
Objevte naše produkty