Mededeling m.b.t. toepasselijke gegevensbescherming

nationale en Europese wetten m.b.t. gegevensbescherming verplichten ons om u op de hoogte te brengen van onze praktijken m.b.t. gegevensbescherming en het gebruik van cookies op deze website van Panasonic (hierna “website” genoemd): Deze mededeling m.b.t. gegevensbescherming beschrijft hoe wij alle informatie betreffende de persoonlijke of materiële omstandigheden van u als geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon verzamelen, verwerken, gebruiken en beschermen, zoals deze via de website is verzameld (“persoonsgegevens”). Alle persoonsgegevens die u ons met uw toestemming bezorgt of die door uw gebruik van de website worden verzameld, zijn onderworpen aan deze mededeling en ons cookiebeleid. Door deze website te gebruiken, stemt u toe met de bepalingen van deze mededeling. De website wordt beheerd door Panasonic Energy Europe, Brusselsesteenweg 502, 1731 Zellik, België (“Panasonic”, “wij”, “onze” of “ons”), en Panasonic treedt op als verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens.

Wij beschermen onze gegevens

Wij maken gebruik van de nodige organisatorische, technische en administratieve maatregelen om de persoonsgegevens onder onze controle te beschermen, zoals controle op de toegang, overdracht, invoer en beschikbaarheid, en scheiding van gegevens. Helaas is geen enkele gegevensoverdracht via internet of een gegevensopslagsysteem 100% veilig. Als u vermoedt dat uw interactie met ons niet langer veilig verloopt (bv. als u denkt dat de beveiliging van een van uw accounts bij ons gecompromitteerd is), moet u ons onmiddellijk van het probleem op de hoogte brengen door ons te contacteren (zie Ons contacteren hieronder).

Bewaren van verzamelde gegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens enkel gedurende de termijn die nodig is om het respectieve doeleinde te verwezenlijken dat in deze mededeling of in andere communicatie aan u is toegelicht, tenzij de wet een langere bewaartermijn oplegt, en in ieder geval niet langer dan de bij wet toegelaten bewaartermijn. Nadien worden uw persoonsgegevens gewist en/of teruggestuurd in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke vereisten of zoals bepaald in het cookiebeleid.

Gebruik door kinderen

De website is niet gericht op en wordt beter niet gebruikt door personen jonger dan achttien (18) jaar, en wij vragen dan ook dat deze personen ons via de website geen persoonsgegevens verstrekken. Minderjarigen hebben de uitdrukkelijke toestemming van ouders of wettelijke voogden nodig om persoonsgegevens te bekijken of te verstrekken.

Verzameling van persoonsgegevens

Naast de geautomatiseerde verzameling van persoonsgegevens op basis van ons cookiebeleid verzamelen wij ook persoonsgegevens in de volgende gevallen:

 • Om uw informatieverzoeken te verwerken en uw vragen te beantwoorden, verzamelt Panasonic persoonsgegevens die u via contactformulieren op deze website aan ons verstrekt, met inbegrip van uw naam, adres of andere persoonsgegevens die u op het respectieve formulier invult. Gebruikers kunnen op ieder ogenblik vragen om hun persoonsgegevens te wissen.
 • Panasonic verzamelt ook e-mailadressen en postcodes als u zich uitdrukkelijk inschrijft op onze promotionele berichten en nieuwsbrieven, en nadat wij uw uitdrukkelijke bevestiging (m.a.w. een dubbele opt-in) hebben ontvangen dat Panasonic u onze promotionele berichten en nieuwsbrieven mag bezorgen. Gebruikers kunnen zich op ieder ogenblik op onze promotionele berichten en nieuwsbrieven uitschrijven. Panasonic biedt u hiervoor verschillende mogelijkheden, zoals de instructies voor het “uitschrijven” die in al onze promotionele berichten en nieuwsbrieven worden vermeld.
 • Panasonic verzamelt persoonsgegevens die u verstrekt aan de hand van uw community postings (bv. chat, forum of mededelingenborden). In dit geval worden de volgende persoonsgegevens verzameld:
  • Registratie-informatie zodat u kunt deelnemen aan community postings, die uw naam, gebruikersnaam, wachtwoord, e-mailadres, geboortedatum en contactgegevens omvat;
  • Informatie die u vrijwillig wenst te delen om zulke community postings te kunnen publiceren.
 • Panasonic verzamelt persoonsgegevens die u verstrekt in het kader van uw deelname aan onlinespellen, prijsvragen, sweepstakes, wedstrijden of vergelijkbare promoties (“activiteiten”) die op de website worden aangeboden. (Voor sommige activiteiten waarbij gegevens worden verwerkt, zal een aanvullende toestemming moeten worden verkregen). In dit geval worden de volgende persoonsgegevens verzameld:
  • Registratie-informatie zodat u kunt deelnemen aan een onlinespel, sweepstake, wedstrijd of vergelijkbare promotie, die uw naam, gebruikersnaam, wachtwoord, e-mailadres, geboortedatum en contactgegevens omvat.
 • De persoonsgegevens die u verstrekt om te kunnen deelnemen aan onlinespellen, sweepstakes, wedstrijden of vergelijkbare promoties kunnen aan de volgende ontvangers worden meegedeeld:
  • Derden-sponsors van sweepstakes, wedstrijden, prijsvragen en vergelijkbare promoties, die tijdens elke sweepstake, wedstrijd, prijsvraag of vergelijkbare promotie identificeerbaar zijn.
 • Panasonic kan persoonsgegevens verzamelen die u verstrekt door content (bv. video's of foto's) op de website op te laden. In dat geval worden de volgende persoonsgegevens verzameld om de content op de website te kunnen plaatsen:
  • uw naam;
  • uw e-mailadres;
  • de content die u wilt opladen.

Doeleinden voor de verzameling van persoonsgegevens

Na uw uitdrukkelijke toestemming worden persoonsgegevens voor de volgende doeleinden gebruikt:

 • Om u belangrijke informatie over de website, veranderingen in onze bepalingen, voorwaarden en beleidslijnen, en andere administratieve informatie te bezorgen;
 • Om deze activiteiten te kunnen verrichten, die eventueel onderworpen zijn aan bepaalde regels die bijkomende informatie kunnen bevatten over hoe we uw persoonsgegevens gebruiken en bekendmaken. Lees deze regels dan ook aandachtig;
 • Voor onze bedrijfsdoeleinden, zoals gegevensanalyse, controles, het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten, het verbeteren van onze website, het verbeteren van onze diensten, het identificeren van gebruikstendensen, en het bepalen van de doeltreffendheid van onze promotiecampagnes;
 • Voor de volgende doeleinden (a) in het kader van de toepasselijke wetgeving; (b) om wettelijke procedures na te leven; (c) om aan verzoeken van openbare en overheidsinstanties te voldoen; (d) om onze algemene voorwaarden af te dwingen; (e) om onze activiteiten of die van een van onze filialen (“filialen”) te beschermen; (f) om onze rechten, privacy, veiligheid of eigendom, en/of die van onze filialen, u of anderen te beschermen; en (g) om ons toe te staan om beschikbare rechtsmiddelen aan te wenden of de schade te beperken die aan ons kan worden berokkend.

Als het doeleinde waarvoor u uw toestemming gaf, is verwezenlijkt of niet langer wordt nagestreefd, worden uw persoonsgegevens gewist.

Gevoelige persoonsgegevens

Wij vragen u om ons op of via de website of anderszins geen gevoelige persoonsgegevens te verstrekken (bv. socialezekerheidsnummer of uitkeringen, informatie over ras of etnische afkomst, seksuele geaardheid, politieke standpunten, religieuze of andere overtuigingen, gezondheid, criminele achtergrond, of vakbondslidmaatschap). Panasonic verzamelt of verwerkt enkel gevoelige persoonsgegevens in verband met uw bankrekening, voor zover dit nodig is voor facturatiedoeleinden en indien de gebruiker deze gegevens vrijwillig heeft verstrekt.

Categorieën van ontvangers

 • We verwijzen naar gegevensverwerkers, die uit onze naam werken, als dienstverleners. Dienstverleners verwerken de persoonsgegevens overeenkomstig onze instructies en op basis van afzonderlijke gegevensverwerkingsovereenkomsten zodat dit volgens de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming verloopt. Dienstverleners verlenen diensten, zoals websitehosting, gegevensanalyse, infrastructuurvoorziening, IT-diensten, klantendiensten, diensten voor e-mailverzending, controlediensten en andere vergelijkbare diensten. Indien een dienstverlener gevestigd is in een land buiten de EU/EER en de wetgeving van dat land voorziet niet in een vergelijkbaar niveau van gegevensbescherming als in de EU/EER, zorgen wij ervoor dat de dienstverlener zich tot het niveau van gegevensbescherming van de EU/EER verbindt door in te stemmen met speciale modelclausules die door de Europese Commissie als template worden verstrekt (“EU-modelvoorwaarden”).
 • U kunt ook zelf persoonsgegevens bekendmaken op onze forums, chatpagina's, profielpagina's, blogs en andere door ons verleende diensten, waarop u informatie en materiaal kunt posten. Houd er rekening mee dat alle informatie die u via deze diensten post of bekendmaakt, openbaar wordt en door alle bezoekers aan de website en het grote publiek kan worden gelezen. Wij raden u aan heel behoedzaam te zijn bij het bekendmaken van uw persoonsgegevens of andere informatie op onze website.

Hyperlinks naar websites van derde partijen

Deze mededeling gaat niet over, en wij zijn niet verantwoordelijk voor de privacy, informatie of andere praktijken van derde partijen, met inbegrip van derde partijen die een website beheren waarnaar deze website een hyperlink bevat. Wanneer we op onze website een hyperlink naar een andere website opnemen, betekent dit niet dat wij of een van onze filialen deze website onderschrijven.

Wijzigingen aan deze mededeling

Wij kunnen deze mededeling in de loop van de tijd wijzigen. Daarom raden wij u aan om deze mededeling regelmatig op wijzigingen te controleren. Voordat de mededeling essentieel wordt gewijzigd, brengen wij u hiervan op de hoogte en vragen wij u zo nodig om uw uitdrukkelijke toestemming voor de verdere verwerking van uw persoonsgegevens. De laatste wijzigingen aan deze mededeling werden doorgevoerd in oktober 2014. Ons contacteren Indien wij uw persoonsgegevens verwerken, hebt u het recht om uw persoonsgegevens te bekijken en te verbeteren. Indien wij uw persoonsgegevens voor directmarketingdoeleinden verwerken, hebt u het recht om zich kosteloos tegen de geplande verwerking van uw persoonsgegevens te verzetten. Indien u vragen hebt over het verzamelen, verwerken of gebruiken van uw persoonsgegevens of indien u uw persoonsgegevens wenst te verbeteren, te blokkeren, aan te passen, te verwijderen of te bekijken, of indien u uw akkoord met deze mededeling wilt herroepen, neemt u contact op met:

 • Panasonic Energy Europe Ltd.
 • Brusselsesteenweg 502
 • 1731 Zellik België
 • Ondernemingsnummer: 0414.688.361