Duomenų apsaugos pranešimo taikymas

Pagal vietos duomenų apsaugos ir Europos duomenų apsaugos įstatymus turime jus informuoti apie savo duomenų apsaugos praktiką ir slapukų naudojimą šioje „Panasonic“ internetinėje svetainėje (toliau vadinama „Svetaine“): Šis duomenų apsaugos pranešimas apibūdina tai, kaip renkame, apdorojame, naudojame ir saugome informaciją, susijusią su jūsų, kaip nustatytos arba nustatomos tapatybės asmens, asmeniniais arba materialiais duomenimis, surinktais svetainėje („Asmeniniai duomenys“). Bet kokiems asmeniniams duomenims, kuriuos pateikiate mums duodami savo sutikimą arba kurie renkami atsižvelgiant į tai, kaip naudojate svetainę, taikomas šis pranešimas ir mūsų slapukų politika. Naudodami šią svetainę, sutinkate su šio pranešimo sąlygomis. Šią svetainę valdo „Panasonic Energy Europe“, Brusselsesteenweg 502, 1731 Zellik, Belgija („Panasonic“, „mes“, „mūsų“ arba „mus“) ir „Panasonic“ veikia kaip duomenų valdytojas atsižvelgiant į asmeninius duomenis.

Mes saugome jūsų duomenis

Naudojame reikiamas organizacines, technines ir administracines priemones siekdami apsaugoti asmeninius duomenis, kuriuos valdome, pavyzdžiui, duomenų prieigos, perdavimo, įvesties ir pasiekiamumo bei atskyrimo valdymas. Deja, jokie internetu perduodami duomenys arba duomenų saugojimo sistemos negali būti visiškai saugios. Jei turite priežastį manyti, kad jūsų bendravimas su mumis yra nebesaugus (pavyzdžiui, jei manote, kad pas mus užregistruotos jūsų paskyros saugumas buvo pažeistas), nedelsdami praneškite mums apie problemą susisiekdami su mumis (žr. toliau pateikiamą skyrelį „Susisekite su mumis“).

Surinktų duomenų saugojimas

Jūsų asmeninius duomenis saugosime tik laikotarpį, per kurį reikės įgyvendinti atitinkamus tikslus, nurodytus šiame pranešime arba kituose jums skirtuose pranešimuose, nebent pagal įstatymą būtinas ilgesnis saugojimo laikotarpis, tačiau bet kokiu atveju ne ilgiau, nei įstatymo leidžiamas laikotarpis. Po to jūsų asmeniniai duomenys bus ištrinti ir (arba) grąžinti pagal taikomo įstatymo reikalavimus arba kaip nurodyta slapukų politikoje.

Vaikų naudojimas

Svetainė nėra skirta ir neturėtų būti pasiekiama jaunesniems nei aštuoniolikos (18) metų asmenims bei prašome, kad tokie asmenys svetainėje nepateiktų savo asmeninių duomenų. Nepilnamečiai turi gauti aiškų savo tėvų arba teisėtų globėjų sutikimą prieš patekdami į svetainę arba pateikdami asmeninius duomenis.

Asmeninių duomenų rinkimas

Be automatizuoto asmeninių duomenų rinkimų pagal mūsų slapukų politiką renkame asmeninius duomenis.

 • Norėdama apdoroti jūsų užklausas ir įgyvendinti jūsų prašymus, „Panasonic“ renka asmeninius duomenis, kuriuos jūs pateikiate šioje svetainėje esančiose užklausos formose, įskaitant jūsų vardą ir pavardę, adresą arba kitus asmeninius duomenis, kuriuos pateikiate atitinkamoje formoje. Naudotojai bet kada gali paprašyti ištrinti jų asmeninius duomenis.
 • „Panasonic“ taip pat renka el. pašto adresus ir pašto kodus, jei aiškiai prenumeruojate mūsų reklaminius pranešimus bei naujienlaiškius ir jei gavome jūsų aiškų patvirtinimą (dvigubą sutikimą), kad „Panasonic“ gali teikti mūsų reklaminius pranešimus ir naujienlaiškius jums. Naudotojai gali bet kada atsisakyti gauti mūsų reklaminius pranešimus ir naujienlaiškius. „Panasonic“ suteikia kelias atsisakymo galimybes, pavyzdžiui, galite laikytis „prenumeratos nutraukimo“ instrukcijų, esančių mūsų reklaminiuose pranešimuose ir naujienlaiškiuose.
 • „Panasonic“ renka asmeninius duomenis, kuriuos pateikiate dalyvaudami internetinėje erdvėje (t. y. pokalbiuose, forumuose arba skelbimų lentose). Tokiu atveju renkami šie asmeniniai duomenys:
  • registracijos informacija, kad galėtumėte dalyvauti internetinėje erdvėje, ir ją sudaro jūsų vardas, pavardė, slaptažodis, el. pašto adresas, gimimo data ir kontaktiniai duomenys;
  • informacija, kurią jūs savo noru pasirenkate dalintis, kad galėtumėte reikštis internetinėje erdvėje.
 • „Panasonic“ renka asmeninius duomenis, kuriuos pateikiate dalyvaudami internetiniuose žaidimuose, konkursuose arba panašiuose pasiūlymuose („Veikla“), pateikiamuose svetainėje. (Papildomas sutikimas bus gautas apdorojant tam tikros Veiklos duomenis.) Tokiu atveju renkami šie asmeniniai duomenys:
  • registracijos informacija, kad galėtumėte dalyvauti internetiniame žaidime, konkurse arba panašiame pasiūlyme, ir ją sudaro jūsų vardas, pavardė, slaptažodis, el. pašto adresas, gimimo data ir kontaktiniai duomenys.
 • Jūsų asmeniniai duomenys, pateikti dalyvavimo internetiniame žaidime, konkurse arba panašiame pasiūlyme tikslu, gali būti atskleisti šiems gavėjams:
  • konkursų arba panašių pasiūlymų trečiųjų šalių rėmėjams, kurių tapatybę galima nustatyti kiekvieno konkurso arba panašus pasiūlymo metu.
 • „Panasonic“ gali rinkti asmeninius duomenis, kuriuos pateikiate įkeldami turinį (pavyzdžiui, vaizdo įrašus arba nuotraukas) į svetainę. Tokiu atveju renkami šie asmeniniai duomenys siekiant paskelbti turinį svetainėje:
  • jūsų vardas ir pavardė;
  • jūsų el. pašto adresas;
  • turinys, kurį pasirenkate įkelti.

Asmeninių duomenų rinkimo tikslai

Atsižvelgiant į jūsų aiškų sutikimą, asmeniniai duomenys naudojami šiais tikslais:

 • siųsti jums svarbią informaciją dėl svetainės, mūsų terminų, sąlygų ir politikų pakeitimus bei kitą administracinę informaciją;
 • valdyti veiklą, kuri gali turėti taisykles, apimančias papildomą informaciją apie tai, kaip naudojame ir atskleidžiame asmeninius duomenis, todėl patariame jums atidžiai perskaityti taisykles;
 • mūsų verslo tikslais, pavyzdžiui, duomenų analizei, auditams, naujų gaminių ir paslaugų vystymui, svetainės gerinimui, paslaugų tobulinimui, naudojimo mados nustatymui ir reklaminių kampanijų efektyvumo nustatymui;
 • šiems tikslams (a) pagal taikomą įstatymą; (b) laikytis teisinio proceso; (c) atsakyti į viešųjų institucijų ir valdžios institucijų užklausas; (d) vykdyti mūsų terminus ir sąlygas; (e) apsaugoti mūsų operacijas arba mūsų partnerių („Partneriai“) operacijas; (f) apsaugoti mūsų ir (arba) mūsų Partnerių, jūsų ir kitų teises, privatumą, saugumą arba nuosavybę; ir (g) leisti mums imtis pasiekiamų priemonių arba apriboti nuostolius, kuriuos galime patirti.

Jei tikslas, kuriam suteikėte savo sutikimą, įgyvendinamas arba toliau nebevykdomas, jūsų asmeniniai duomenys ištrinami.

Konfidencialūs asmeniniai duomenys

Prašome mums nepateikti jokių konfidencialių asmeninių duomenų (pvz., socialinės apsaugos numerių arba socialinių išmokų, informacijos, susijusios su rasine arba etnine kilme, seksualine orientacija, politinėmis pažiūromis, religiniais arba kitokiais įsitikinimais, sveikata, teistumu arba naryste profsąjungose) svetainėje arba kitaip. „Panasonic“ renka ir apdoroja konfidencialius asmeninius duomenis, susijusius su jūsų banko sąskaitos duomenimis, tik tiek, kiek reikia sąskaitos išrašymo tikslais, ir tik tada, jei naudotojas juos pateikia savo noru.

Gavėjų kategorijos

 • Duomenis apdorojantys asmenys, kurie veikia mūsų vardu, vadinami paslaugų teikėjais. Paslaugų teikėjai apdoros asmeninius duomenis pagal mūsų instrukcijas ir remiantis asmeninių duomenų apdorojimo sutartimis, kad būtų užtikrintas jų atitikimas taikomam duomenų apsaugos įstatymui. Paslaugos teikėjai teikia paslaugas, pavyzdžiui, svetainių talpinimas, duomenų analizė, infrastruktūros tiekimas, IT paslaugos, klientų paslaugos, el. pašto pristatymo paslaugos, audito paslaugos ir kitos panašios paslaugos. Jei paslaugų teikėjas įsikūręs šalyje už ES / EEE ribų ir tokios šalies įstatymai nesuteikia tokio duomenų apsaugos lygio kaip ES / EEE šalys, mes užtikrinsime, kad paslaugų teikėjas laikysis ES / EEE taikomo duomenų apsaugos lygio sutikdamas su specialiomis pavyzdinėmis sąlygomis, pateiktomis ES Komisijos kaip šablonas („ES pavyzdinės sąlygos“).
 • Asmeninius duomenis taip pat galite atskleisti patys pranešimų lentose, pokalbiuose, profiliuose, tinklaraščiuose ir kitose mūsų teikiamose paslaugose, kur galite skelbti informaciją ir kitą medžiagą. Įsidėmėkite, kad bet kokia jūsų skelbiama arba atskleidžiama informacija taps vieša ir ją gali pasiekti svetainės lankytojai ir plačioji visuomenė. Raginame būti itin atsargiems, kai nusprendžiate atskleisti savo Asmeninius duomenis arba kitą informaciją svetainėje.

Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines

Šis pranešimas nenukreipia ir nesame atsakingi už trečiųjų šalių privatumą, informaciją arba kitus veiksmus, įskaitant trečiųjų šalių veiklą bet kokioje svetainėje, į kurią pateikiama nuoroda šioje svetainėje. Svetainėje pateikiamos nuorodos įtraukimas nereiškia, jog mes arba mūsų partneriai patvirtina susietą svetainę.

Šio pranešimo pakeitimai

Šį pranešimą kartais galime keisti. Dėl to patariame reguliariai peržiūrėti šį pranešimą, ar nėra pakeitimų. Prieš iš esmės keisdami šį pranešimą, informuosime jus ir, jei reikės, paprašysime duoti aiškų sutikimą, kad galėtumėme tęsti jūsų asmeninių duomenų apdorojimą. Šis pranešimas paskutinį kartą keistas 2014 m. spalio mėn. Susisekite su mumis jei apdorojame jūsų asmeninius duomenis, turite teisę pasiekti ir ištaisyti savo asmeninius duomenis. Jei apdorojame jūsų asmeninius duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais, turite teisę nemokamai prieštarauti suplanuotam jūsų asmeninių duomenų apdorojimui. Jei turite klausimų dėl asmeninių duomenų rinkimo, apdorojimo ir naudojimo arba jei norite pataisyti, užblokuoti, ištaisyti, paprieštarauti, pasiekti, atšaukti savo sutikimą su šiuo pranešimu arba ištrinti asmeninius duomenis, susisiekite:

 • Panasonic Energy Europe Ltd.
 • Brusselsesteenweg 502
 • 1731 Zellik Belgium
 • Registered No. 0414.688.361