Andmekaitseteatis Kehtivad

kohalikud andmekaitse ja Euroopa Liidu andmekaitseseadused nõuavad, et informeerime teid meie Panasonicu internetilehe (viidatakse “Veebileht”) andmekaitsepraktikatest ja küpsiste kasutamisest: See andmekaitseteatis kirjeldab, kuidas me kogume, töötleme, kasutamine ja kaitseme mis tahes teavet, kui need on kogutud meie veebilehe kaudu (“Isikuandmed”), seoses teie personaalsete või materiaalsete asjaoludega tuvastatud või tuvastatava indiviidina. See teatis ja meie Küpsiste poliitika kehtib mis tahes isikuandmetele, mille olete meile andnud oma nõusolekuga või mis on kogutud veebilehe kasutamisega. Seda veebilehte kasutades olete nõus selle teatise tingimustega. Veebilehte opereerib Panasonic Energy Europe, Brusselsesteenweg 502, 1731 Zellik, Belgia (“Panasonic,” “meie/me,” “meil,” või “meid”) ja Panasonic tegutseb seoses isikuandmetega andmete kontrollijana.

Me kaitseme teie andmeid

Me kasutame organisatsioonilisi, tehnilisi ja administratiivseid meetmeid, nagu ligipääsu, edastamise, sisendi ja kättesaadavuse ning andmete eraldamise kontrollimeede, et kaitsta meie kontrolli all olevaid andmeid. Kahjuks ei saa tagada, et ükski andmeedastus oleks interneti või andmesalvestussüsteemi kaudu 100% turvaline. Kui teil on põhjust arvata, et teie interaktsioon meiega pole enam turvaline (nt kui arvate, et mis tahes meie juures oleva konto turvalisust on kompromiteeritud), palume meid koheselt sellest probleemist teavitada, võttes meiega ühendust (vt Võtke meiega ühendust, allpool).

Kogutud andmete säilitamine

Me hoiame teie isikuandmeid üksnes selleks perioodiks, mis on vajalik kas teatises kirjeldatud või teiega muul moel kommunikeerides selgunud eesmärgi täitmiseks, kui just pole vaja säilitusperioodi seadusjärgselt pikendada, kuid mitte mingil juhul kauemaks ajaks kui on seadusega lubatud. Seetõttu kustutatakse teie isikuandmeid ja/või tagastatakse need kooskõlas kehtivate seadusjärgsete nõuetega või nagu on kirjeldatud Küpsiste poliitikas.

Kasutamine laste poolt

Veebilehte ei suunata indiviididele ning sellele ei tohi olla juurdepääs nendel, kes on alla kaheksateistkümneaastased (18), ning palume, et taolised isikud ei annaks selle veebilehe kaudu oma isikuandmeid. Alaealised peavad saama otsese kirjaliku nõusoleku vanematelt või seadusjärgsetelt hooldajatelt enne mis tahes andmetele ligipääsemist või nende edastamist.

Isikuandmete kogumine

Lisaks automaatsele isikuandmete kogumisele meie Küpsiste poliitika alusel, kogume isikuandmeid

 • Teie päringute töötlemiseks ja teie päringute täitmiseks kogub Panasonic isikuandmeid, mis edastatakse sellel veebilehel olevate kontakteerumisankeetide kaudu, kaasa arvatud teie nimi, aadress või mis tahes isikuandmed, mida on vastavas ankeedis küsitud. Kasutajad võivad igal ajal paluda, et nende isikuandmed kustutatakse.
 • Panasonic kogub ka e-posti aadresse ja suunakoode/postiindekseid, kui olete sõnaselgelt registreerinud meie reklaamimaterjalide või uudislehtede saamiseks ning kui oleme saanud teie sõnaselge kinnituse (ehk topeltnõusoleku) kätte, et Panasonic võib saata teile reklaamimaterjale ja uudislehti. Kasutajad võivad meie reklaamimaterjalide ja uudislehtede saamisest igal hetkel keelduda. Panasonic pakub mitmeid võimalusi keeldumiseks, nt võite järgida “tellimuse tühistamise” juhiseid, mis on meie reklaamimaterjalides ja uudislehtedes.
 • Panasonic kogub isikuandmeid, mida olete kommuuni postitustes osaledes edastanud (nt jutukad, foorum või teadetetahvel). Sellisel juhul kogutakse järgmised isikuandmed:
  • Registreerimisinfo, et võimaldada teil osaleda kommuuni postitustes, mis sisaldab teie nime, kasutajanime, salasõna, e-posti aadressi, sünniaega ja kontaktandmeid;
  • Info, et olete vabatahtlikult nõus jagama, et võimaldada taoliste kommuuni postituste avaldamist.
 • Panasonic kogub isikuandmeid, mille annate veenilehel pakutavate online-mängude, võistluste, loteriide ja sarnaste kampaaniate (“tegevused”) kaudu. (Täiendav nõusolek saadakse teatud andmete töötlemise tegevuste jaoks). Sellisel juhul kogutakse järgmised isikuandmed:
  • Registreerimisinfo, et võimaldada teil osaleda online-mängudes, loteriides, võistlustes või sarnaste kampaaniates, mis sisaldavad teie nime, kasutajanime, salasõna, e-posti aadressi, sünniaega ja kontaktandmeid.
 • Teie isikuandmed, mis edastatakse online-mängudes, loteriides, võistlustes või sarnastes kampaaniates osalemiseks tohib avaldada järgmistele saajatele:
  • Loteriide, võistluste ja sarnaste kampaaniate kolmandatest osapooltest sponsorid, kes on tuvastatavad iga loterii, võistluse või sarnase kampaania käigus.
 • Panasonic võib koguda isikuandmeid, mille olete andnud, laadides sisu (nt video või fotod) veebilehele. Sellisel juhul kogutakse isikuandmeid veebilehe sisu avaldamiseks:
  • Teie nimi;
  • Teie e-posti aadress;
  • Sisu, mida soovite üles laadida.

Isikuandmete kogumise eesmärgid

Isikuandmeid, millele kehtib teie sõnaselge nõusolek, kasutatakse järgmistel eesmärkidel:

 • Teile veebilehe, meie tingimuste muutmise, tingimuste ja poliitikate ja muu administratiivse teabe kohta olulise teabe saatmiseks;
 • Nende tegevuste haldamiseks, mis võivad sisaldada reegleid, mis võivad sisaldada lisateavet selle kohta, kuidas me kasutame või avaldame teie isikuandmeid, soovitame lugeda reeglid hoolega läbi;
 • Meie ärieesmärkide jaoks, nagu andmeanalüüs, auditid, uute toodete ja teenuste arendamine, meie veebilehtede täiustamine, meie teenuste parendamine, kasutustrendide tuvastamine meie reklaamikampaaniate tõhususe määramine;
 • Järgmistel eesmärkidel (a) kehtiva seadusandluse järgi; (b) seadusjärgsete menetluste järgimiseks; (c) avalikelt ja riiklikelt asutustelt saaduda päringutele vastamiseks; (d) meie kasutustingimuste jõustamiseks; (e) meie või mis tahes meie sidusettevõtja (“Sidusettevõtja”) tegevuste kaitsmiseks (f), et kaitsta meie ja/või meie sidusettevõtjate, teie või muude õigusi, privaatsust, turvalisust või vara; ja (g) võimaldada meil nõuda meetmete võtmist või piirata kahjusid, mis võivad sellest tuleneda.

Kui eesmärk, miks olete oma nõusoleku andnud, on täidetud või ei püüta seda enam täita, siis teie isikuandmed kustutatakse.

Tundlikud isikuandmed

Palume teil mitte edastada meile tundlikke isikuandmeid (nt isikukood või sotsiaaltoetused, rassi või etnilise pärituolu, seksuaalse orientatsiooni, poliitiliste arvamuste, religiooni või muude uskumuste, tervise, kriminaalse tauseta või ametiühingusse kuuluvust puudutav teave) meie veebilehel või selle kaudu või muul viisil. Panasonic kogub või töötleb tundlikke isikuandmeid üksnes teie pangakonto andmetega seoses, kuni piirini, mis on vajalik arveldamiseks. ja üksnes juhul, kui kasutaja on need vabatahtlikult andnud.

Saajate kategooriad

 • Andmetöötlejad, kes tegutsevad meie nimel, on teenusepakkujad. Teenusepakkujad töötlevad isikuandmeid kooskõlas meie juhistega ja individuaalsete andmete töötlemise lepingute alusel tagamaks, et need on kooskõlas kehtivate andmekaitseseadustega. Teenusepakkujad pakuvad teenuseid, nagu veebilehe hostimine, andmeanalüüs, infrastruktuuri, IT-teenuste, klienditeenuste, e-posti kättesaamise teenused, auditeerimise teenused ja muud sarnased teenused. Kui teenusepakkuja asub EList/EMPst väljaspool ja selle riigi seadusandlus ei taga andmekaitsetaset, mis on võrreldav ELis/EMPs kehtivaga, tagame, et teenusepakkuja järgib ELis/EMPs kehtivat andmekaitsetaset, nõustudes erimudeli klauslitega, mis on ELi Komisjoni poolt näidisena olemas (“ELi mudeli tingimused”).
 • Isikuandmeid tohib avaldada ka teie poolt meie teadetetahvlil, jutukates, profiililehekülgedel, blogides ja muude teenuste kaudu, mida me pakume ja kus teil on võimalik postitada infot ja materjale. Palun pidage meeles, et mis tahes teave, mille olete postitanud või avaldanud meie teenuste kaudu, saab avalikuks ja see on ligipääsetav meie veebilehe külastajatele ja üldisele publikule. Soovitame teil tungivalt olla hoolikas, kui otsustate avaldada oma isikuandmeid või muud teavet meie veebilehel.

Lingid kolmandate osapoolte veebilehtedele

See teatis ei puuduta kolmandate osapoolte privaatsust, infot või praktikaid ning me ei ole nende eest ka vastutav, sealhulgas mis tahes muude kolmanda osapoolte oma, kes opereerivad veebilehte, mis on antud veebilehega lingi kaudu ühendatud. Veebilehel lingi kaasamine meie või ühegi meie sidusettevõtja poolt ei viita seotud veebilehe heakskiidule.

Muudatused teatisele

Võime teatist aeg-ajalt muuta. Seetõttu soovitame teil kontrollida teatist regulaarselt võimalike muutuste suhtes. Enne teatise materiaalset muutmist anname sellest teile teada ja vajadusel küsime teilt sõnaselget nõusolekut teie isikuandmete töötlemisega jätkamiseks. Teatist muudeti viimati oktoobris 2014. Võtke meiega ühendust Kui töötleme teie isikuandmeid, on teil õigus saada juurdepääs ja korrigeerida oma isikuandmeid. Kui töötleme teie isikuandmeid, pidades silmas otsest turustamist, on teil õigus keelduda teie isikuandmete tasuta planeeritud töötlemisest. Kui teil on mis tahes küsimusi seoses oma isikuandmete kogumise, töötlemise või kasutamisega või kui soovite teie nõusolekut teatise või oma isikuandmetega korrigeerida, blokeerida, parandada, sellele ligi pääseda, tühistada või kustutada, palume võtta ühendust:

 • Panasonic Energy Europe Ltd.
 • Brusselsesteenweg 502
 • 1731 Zellik Belgium
 • Registreerimisnr. 0414.688.361