Upozornění k ochraně dat Příslušné

místní a Evropské zákony o ochraně dat vyžadují, abychom vás seznámili s našimi pravidly ochrany dat a používání souborů cookie na tomto webu společnosti Panasonic (dále jen „Web“). Toto Upozornění k ochraně dat popisuje pomocí Webu jak sbíráme, zpracováváme, používáme a chráníme jakékoliv informace týkající se údajů o vás, jako identifikované nebo identifikovatelné osoby („Osobní údaje“). Na jakékoliv Osobní údaje, které jsme od vás s vaším souhlasem získali, nebo které jsou sbírány při vašem používání Webu, se vztahuje toto upozornění a naše Pravidla používání souborů cookie. Používáním tohoto Webu souhlasíte s podmínkami v tomto Upozornění. Web je provozován společností Panasonic Energy Europe, Brusselsesteenweg 502, 1731 Zellik, Belgium („Panasonic“, „my“, „naše“ nebo „nás“), a společnost Panasonic plní roli kontrolora ve vztahu k Osobním údajům.

Chráníme vaše data

Používáme nezbytná organizační, technická a administrativní opatření pro ochranu Osobních údajů v naší správě, jako jsou řízení přístupu, přenos, vstup a dostupnost a separace dat. Bohužel žádný přenos dat přes Internet nebo systém uložení dat nemůže zaručit 100% bezpečnost. Pokud máte důvod se domnívat, že vaše interakce s námi již není bezpečná (například máte pocit, že zabezpečení jakéhokoliv účtu, který používáte, bylo narušené), okamžitě nás kontaktujte a upozorněte nás (Kontakt viz níže).

Doba uchování sbíraných dat

Vaše Osobní údaje si uchováme pouze po dobu nutnou pro splnění účelu, který je uveden v tomto Upozornění nebo v jiné komunikaci s vámi, pokud zákon nevyžaduje delší uchování, ale v žádném případě déle než je doba uchování stanovená zákonem. Poté budou vaše Osobní údaje vymazány a/nebo vráceny v souladu s příslušnými zákony nebo jak je uvedeno v Pravidla používání souborů cookie.

Použití webu dětmi

Web není určen pro děti a neměly by na něj přistupovat osoby mladší osmnácti (18) let. Takové osoby žádáme, aby přes Web neposkytovaly Osobní údaje. Nedospělé osoby musí pro předání jakýchkoliv Osobních údajů získat souhlas rodičů nebo oprávněných zástupců.

Sběr osobních údajů

Kromě automatizovaného sběru Osobních údajů na základě našich Pravidel používání souborů cookie sbíráme Osobní údaje

 • Pro zpracování vašich dotazů a plnění vašich požadavků shromažďuje společnost Panasonic Osobní údaje, které nám poskytujete v kontaktních formulářích na tomto Webu, včetně vašeho jména, adresy nebo jakýchkoliv dalších Osobních údajů, které do formuláře zadáte. Uživatelé mohou kdykoliv požádat o odstranění jejich Osobních údajů.
 • Pokud jste se jasně přihlásili k odběru naší reklamní komunikace a novinek a poté, co jsme získali váš výslovný souhlas (tzn. dvojnásobný souhlas), že vám může společnost Panasonic posílat svou reklamní komunikaci a novinky, shromažďuje společnost Panasonic také e-mailové adresy a PSČ. Uživatelé mohou kdykoliv odvolat souhlas s posíláním reklamní komunikace a novinek. Společnost Panasonic nabízí několik způsobů jak odvolat souhlas, například můžete postupovat podle pokynů „odvolat přihlášení“, které jsou součástí reklamní komunikace a novinek.
 • Společnost Panasonic shromažďuje Osobní údaje, které poskytujete při vaší účasti na komunitních serverech (např. chaty, fóra nebo BBS). V takovém případě jsou sbírány následující údaje:
  • Informace pro registraci, která vám umožní přístup na komunitní servery; tyto údaje zahrnují vaše jméno, uživatelské jméno, heslo, e-mailovou adresu, datum narození a kontaktní údaje;
  • Informace, které se dobrovolně rozhodnete sdílet a publikovat na komunitních serverech.
 • Společnost Panasonic shromažďuje Osobní údaje, které jste poskytli v souvislosti s účastí na online hrách, soutěžích, sázení, závodech a jiných akcích („Aktivity“), které jsou nabízeny na Webu. (Pro zpracování některých dat Aktivit bude vyžádán další souhlas). V takovém případě jsou sbírány následující údaje:
  • Informace pro registraci, která vám umožní přístup k online hrám, sázení, závodům nebo podobným akcím; tyto údaje zahrnují vaše jméno, uživatelské jméno, heslo, e-mailovou adresu, datum narození a kontaktní údaje;
 • Vaše osobní údaje, které jste poskytli při online hrách, sázení, závodech a dalších aktivitách, mohou být předány následujícím Adresátům:
  • Třetím stranám sponzorujícím sázení, závody, soutěže a podobné aktivity, kteří jsou identifikovatelní v průběhu každého sázení, závodu, soutěže a podobné aktivity.
 • Společnost Panasonic může sbírat Osobní údaje, které jste poskytli nahráním obsahu (např. videa nebo fotografie) na Web. V takovém případě, jsou pro publikování obsahu na Webu sbírány následující Osobní údaje:
  • Vaše jméno;
  • Vaše e-mailová adresa;
  • Obsah, který jste se rozhodli nahrát.

Důvody sběru osobních údajů

Na základě vašeho souhlasu jsou Osobní údaje používány k následujícím účelům:

 • Na základě těchto údajů vám budeme posílat důležité informace o Webu, změny našich podmínek a pravidel a další administrativní informace;
 • Údaje použijeme pro správu Aktivit, které mohou mít pravidla, která mohou obsahovat další informace a tom, jak používáme a zveřejňujeme vaše Osobní údaje. Proto doporučujeme, abyste si přečetli pravidla pozorně; ;
 • Pro naše obchodní účely, jako jsou analýzy dat, audity, vývoj nových produktů a služeb, vylepšení našeho Webu, vylepšení našich služeb, identifikaci trendů využití a vyhodnocování našich prodejních akcí;
 • Pro následující účely (a) shoda s příslušnými zákony; (b) soudní řízení; (c) odpovědi na požadavky veřejných a státních institucí; (d) k prosazení našich podmínek; (e) na ochranu našich operací nebo operací jakékoliv přidružené společnosti („Přidružená společnost“) (f) na ochranu našich práv, soukromí, bezpečnosti nebo majetku a/nebo téhož Přidružených společností, vás nebo jiných; a (g) umožnění sjednání možné nápravy nebo omezení škod, které se nám mohou přihodit.

Pokud je důvod, kvůli kterému jste dali souhlas, naplněn nebo již není sledován, budou vaše Osobní údaje odstraněny.

Citlivé Osobní údaje

Žádáme vás, abyste nám neposkytovali žádné citlivé Osobní údaje (např. číslo sociálního pojištění nebo sociální dávky, informace týkající se rasového nebo etnického původu, sexuální orientace, politických názorů, náboženství a víry, trestního rejstříku nebo členství v odborech) na nebo prostřednictvím Webu nebo jinak. Jediné citlivé Osobní údaje, které společnost Panasonic sbírá, jsou údaje o vašem bankovním účtu v rozsahu, který je potřeba pro fakturaci a pouze v případě, že jsou tyto údaje poskytnuty dobrovolně uživatelem.

Kategorie příjemců

 • Zpracovatelé dat, kteří nás zastupují, jsou nazýváni Poskytovatelé služeb. Poskytovatelé služeb budou zpracovávat Osobní údaje v souladu s našimi pokyny a na základě jednotlivých smluv na zpracování dat, aby byla zajištěna jejich shoda s příslušnými zákony na ochranu dat. Poskytovatelé služeb poskytují služby, jako jsou hosting webu, analýza dat, poskytování infrastruktury, IT služby, služby zákazníkům, služby e-mailu, auditní služby a další podobné služby. Pokud se Poskytovatel služeb nachází v zemi mimo EU/EAA a zákony této země neposkytují ochranu dat srovnatelnou s ochranou v EDU/EAA, zajistíme, aby Poskytovatel služeb chránil data na úrovni ochrany v EU/EAA speciálními modelovými smluvními ustanoveními poskytovanými Evropskou Komisí („EU Model terms“).
 • Osobní údaje mohou být zveřejněny také vámi na vašich nástěnkách, chatech, stránkách profilu, blogu a dalších službách, které poskytujeme, a na kterých můžete ukládat informace a materiály. Upozorňujeme, že jakékoliv informace, které vložíte nebo zveřejníte prostřednictvím těchto služeb, se stanou veřejnými a budou dostupné návštěvníkům Webu a veřejnosti. Proto vás nabádáme, abyste byli velmi opatrní při rozhodování a zveřejnění vašich Osobních údajů nebo jakýchkoliv dalších informací na Webu.

Odkazy na weby třetích stran

Toto upozornění se nezabývá a nejsme odpovědní za soukromí, informace nebo jiné praktiky jakékoliv třetí strany, včetně třetích stran provozujících webové stránky, na které vedou odkazy z Webu. Vložení odkazu na Webu neznamená naše schválení těchto stránek nebo schválení těchto stránek Přidruženými organizacemi.

Změny tohoto upozornění

Čas od času můžeme toto upozornění měnit. Proto vám doporučujeme, abyste se k tomuto upozornění pravidelně vraceli a seznámili se se změnami. Pokud dojde k podstatným úpravám, budeme vás informovat a v případě potřeby si vyžádáme váš výslovný souhlas s dalším zpracováním vašich osobních údajů. Poslední změny v tomto Upozornění byly provedeny v říjnu 2014. Kontaktujte nás Protože zpracováváme vaše Osobní údaje, máte právo k těmto údajů přistupovat a opravit je. Pokud zpracováváme vaše osobní údaje za účelem direct marketingu, máte právo bezplatně se ohradit proti plánovanému zpracování vašich Osobních údajů. Pokud máte jakékoliv dotazy týkající se sběru, zpracování nebo použití vašich Osobních údajů nebo pokud chcete opravit, blokovat, napravit, nesouhlasit přistupovat, odvolat váš souhlas s tímto Upozorněním nebo odstranit vaše Osobní údaje, kontaktujte:

 • Panasonic Energy Europe Ltd.
 • Brusselsesteenweg 502
 • 1731 Zellik Belgie
 • Registrační č. 0414.688.361